« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Bělehradská PKD-77165/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Bělehradská PKD-77165/2021
1/2
<br> HLAVNÍMĚSTOPRAHA msssssss mssA lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPFIWJH'Í
<br> Oddělení silničního správního úřadu
<br> Europeana production s.r.o.Korunní 2569/ 108
<br> 10100 Praha 10 IČ:O7122811
<br> Vyřizuj e/tel.: XXXX XXXXXXX,Mgr.Č.jz XXXXXXXXX
<br> MHMP-XXXXXX/XXXX/OX/Jv Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 153302/2021PKD 18.2.2021
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.Š 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.& 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Bělehradská,podané dne 4.2.2021 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává podle ust.š 77 odst.1 písm.c),odst.5 a 5 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Bělehradská
<br> spočívající vumístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci Bělehradská v rozsahu parkovacího pruhu,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek projejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 12.1.2021,č.j.: KRPA-l1553-1/ČJ-2021-0000DŽ,TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být v reHexním provedení v základní ve...

Načteno

edesky.cz/d/4482502

Meta

Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz