« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Türkova, Ryšavého - OOP opr. PKD-77182/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Türkova, Ryšavého - OOP opr. PKD-77182/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemníc h komunikac í a drah
Oddělení silnič ního správního úřadu
<br> *MHMPXPFJGXUT*
MHMPXPFJGXUT
<br>
<br>
<br>
<br> KORMAK Praha a.s <.>
náměstí Bratří Jandusů 34/34
104 00 Praha 10
IČ: 48592307
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
XXXX XXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-236230/2021/O4/Ku Počet listů/příloh: 1/3
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 146234/2021PKD 22.2.2021
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“)
a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 03.02.2021 a po projednání s dotčeným
orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy <.>
<br>
<br> vydává
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích
a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve
znění pozdějších předpisů
<br>
opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení,zařízení na místní komunikaci I.třídy Türkova <,>
Ryšavého a NN 21 sjezdová rampa z ul.5.května na Ryšavého (směr Kutná Hora,Chodov,Spořilov <,>
H.Roztyly) ve správním obvodu Praha 11 k.ú.Chodov,z důvodu provádění stavebních prací – obnova části
kVN v rámci akce „PRAHA 11 - CHODOV,OBNOVA ČÁSTI KVN DO RS 8360 souhrně v termínu 3 <.>
etapa,1.a 3.fáze od 16.04.2021 do 05.05.2021 a 3.etapa,2.fáze od 24.04.2021 do 03.05.2021.Tyto s...

Načteno

edesky.cz/d/4482501

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz