« Najít podobné dokumenty

Město Hrádek - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hrádek.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV 32662-20.pdf (186.4 kB)
ĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
Odbor dopravy
Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany
se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
ID datové schránky: mmfb7hp
<br> Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
1.12.2020 spis.zn.:MeRo/32662/OD/20 Bra
<br> č.j.dokumentu: MeRo/3180/OD/21
<br> XXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
<br> pavel.brada@rokycany.cz
<br> 16.2.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu"),se souhlasem dotčeného orgánu <,>
kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor Rokycany <,>
dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR DI Rokycany“),na základě žádosti města Hrádek <,>
IČO 00258725,náměstí 8.května 270,338 42 Hrádek <,>
<br> stanoví
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona o provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (dále jen „prováděcí
vyhlášky“),následující místní úpravu provozu:
<br>  doplnění svislého a vodorovného dopravního značení na silnicích č.III/11728,III/11729 <,>
III/11724 a na místních komunikacích ve městě Hrádek  (katastrálním území Hrádek a
Nová Huť) dle projektové dokumentace,kterou zpracoval D
PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o <.>,Koterovská 177,326 00 Plzeň,datum: 06/2020 <.>
<br> Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
<br> 1.Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu a projektové dokumentace <,>
kterou zpracoval D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o <.>,Koterovská 177,326 00 Plzeň,datum:
06/2020,v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky <,>
a bude splňovat zejména požadavky normy ČSN EN 12899-1 “Stálé svislé dopravní
značení“,a technických podmínek TP 65 „Zásady pro dop...

Načteno

edesky.cz/d/4482432

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hrádek      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz