« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 009 - K - Dlouhá, 3.3.21

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

009_-_10_15_Management_Dlouha_3.3.21.pdf
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID
<br> '1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 PRAHM Odbor péče o veřejný prostor
<br> 10: 15 MANAGEMENT s.r.o.Kateřinská 487/18
<br> Nové Město
<br> 128 00 Praha 28
<br> 27440478 XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX Č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPI 141223/2021/OPVP/009/SD Barbora Soldátová/345 22.02.2021
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,odbor péče o veřejný prostor,jako příslušný Správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle ust.š XXX a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,na základě posouzení Žádosti o stanovení přechodně úpravy provozu na pozemních komunikacích podané dne 19.02.2021 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.?; 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Dlouhá v Praze 1
<br> spočívající vumístění dOpravního značení a zařízení na místní komunikaci vrozsahu B 28 + E 13 dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu svyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy * odboru služby dopravní policie ze dne 05.01.2021,Č.j.KRPA—4802—1/ČJ—2021-0000DŽ,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Depravní značky musí být vreflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace <.>
<br> Úřad měsLské čá...

Načteno

edesky.cz/d/4482407

Meta

Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz