« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 007 - D - Hradební 11.3.21

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

007_-_Divadlo_v_Dlouhe_Hradebni_11.3.21.pdf
' MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 * ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID PRAHA1 Odbor péče o veřejný prostor [_ Divadlo v Dlouhé Dlouhá 727/39 Staré Město 110 00 Praha 1 00064343 XXXX XXXXXX XXXXXXXXX Č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPI 112213/2021/0PVP/007/SD Barbora Soldátová/345 08.02.2021
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,odbor péče o veřejný prostor,jako příslušný správní úřad dle ust.Š 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dálejen zákon o silničním provozu) a podle ust.Š 171 á 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodně úpravy provozu na pozemních komunikacích podané dne 27.01.2021 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor Služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.© 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Hradební v Praze ]
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci vrozsahu B 28 + E 13 dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu svyjádřením Policie ČR„ Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy ) odboru služby dopravní policie ze dne 05.0l.2021,Č.j.KRPA-4802-l/ČJ—202l-OOOODŽ,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být vreflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace <.>
<br> Úřad městské části Praha 1
<br> Vodičkova 18,...

Načteno

edesky.cz/d/4482405

Meta

Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz