« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - Opatření obecné povahy (§ 19a odst. 4 zákon č. 13/1997 Sb.)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_035.pdf
'1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID PRAHA1 Odbor péče o veřejný prostor _ Mgr.XXXXXX XXXXXXXX Solidarity XXXX/XX Strašnice
<br> XXX XX Praha XX
<br> Č.j.Vyřizuje/ linka Datum UMCPl 132176/2021/OPVP/035/Mx Bc.Max Maixner/330 23.02.2021
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,Odbor péče o veřejný prostor,jako příslušný správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle ust.X XXX a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné/místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 1,podané dne 08.02.2021 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.š 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Všehrdova v Praze 1
<br> spočívající vumístění dopravního značení A 15,E 13 text: „chodník uzavřen po 30 m,přejděte“ + Z 2,B 30a + Z 2,IP 12c + E 13 text: “zóna placeného stání ]“ + Pl — 0157,B 28 + E 13 text: „termín MIMO STAVBU“,B 30a + Z 2 a zařízení na místní komunikaci v období 08.03.2021 — 05.04.2021 v rozsahu dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu svyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 09.02.2021,Č.j.KRPA-30132-11/ČJ-2021-OOOODŽ,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být vretlexním provedení vzákladní velik...

Načteno

edesky.cz/d/4482404

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz