« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 028 - TV - Hanna - Hybernská, Senovážná - 20.03.-21.03.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

028_FS_OOP_Film_Makers_Hybernska_Senovazna_20.3.-21.3.21.pdf
' MĚSTSKÉ ČÁsr PRAHA 1 * URAD MESTSKE CASTI PID PRAHA1 Odbor péče o veřejný prostor
<br> FILM MAKERS s.r.o.Šlikova 408/38 Břevnov
<br> 169 00 Praha 6
<br> IČ: 257 38 429 XXXXXX XXXXXXX
<br> +XXX XXX XXX XXX
<br> Č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPl l41111/2021/OPVP/028/KT Pavel Kotlán/386 22.02.2021
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,odbor péče () veřejný prostor,jako příslušný správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle ust.X XXX a © 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodně úpravy provozu na pozemních komunikacích UMCPl 141058/2021 podané dne 15.02.2021 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.5 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Hybernská,Senovážné v Praze ]
<br> spočívající V umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu B 28 + E 13,E Sc dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu svyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 05.01.2021,Č.j.KRPA—4802-1/ČJ-202l-OOOODŽ,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidlá provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním d0pravního značení nesmí být narušeno vnímání dop...

Načteno

edesky.cz/d/4482403

Meta

Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz