« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška. Rozhodnutí o odvolání proti usnesení o povolení změny obsahu podání. Silnice I/20 České Budějovice, severní spojka č. 148/2021 vyvěšeno dne: 23.02.2021 Datum sejmutí: 11.03.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV. Rozhodnutí o odvolání proti usnesení o povolení změny obsahu podání. Silnice I/20 České Budějovice, severní spojka
KRAJSKÝ ÚŘAD lllllllll!|IllllllllllllllllllllIllllIllllllllllIlllllllllllllllllllll
<br> JIHOČESKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu
<br> Oddělení stavebního řádu U Zimního stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice
<br> Naše č.j.: KUJCK 17493/2021 Sp.zn.: OREG/7405/2021/stko Vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.X.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTI
<br> Výroková část
<br> Krajský úřad — Jihočeský kraj,odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu (dále jen „odvolací orgán“),jako správní orgán příslušný podle 5 67 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a g 89 odst.1 a g 178 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),obdržel dne 18.1.2021 od Magistrátu města Ceské Budějovice,Stavebního úřadu (dále jen „stavební úřad“),odvolání Martiny Viktorové a XXXXXXXXX Viktory,oba bytem Mirochov XX XXX XX Chlum u Třeboně (dále jen „odvolatelé“),proti usnesení stavebního úřadu,č.j.SU/2075/2018- -27,ze dne 16 10 2020,kterým bylo vyhověno žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČ 65993390,Na Pankráci 546/56,140 00 Praha (dále jen „žadatel“),o povolení změny obsahu podání <.>
<br> Odvolací orgán napadené usnesení přezkoumal v rozsahu podle 5 89 odst.2 správního řádu a rozhodl takto:
<br> Podle 5 90 odst.1 písm.b) správního řádu se napadené usnesení,č.j.SU/2075/2018-27,ze dne 16.10.2020 ruší a věc se vrací stavebnímu úřadu k novému projednání <.>
<br> Účastníci odvolacího řízení podle 5 27 odst.1 správního řádu:
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 546/56,140 00 Praha,zastoupené společností PRAGOPROJEKT,a.s <.>,IC 45272387,K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha <,>
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Mirochov 59,378 06 Chlum u Třeboně <,>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Mirochov 59,378 06 Chlum u Třeboně <,>
<br> Statutární město České Budějovice,nám.Přemysla Otakara II.1/1,370 01 České Budějo...

Načteno

edesky.cz/d/4482332

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz