« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška. Vyrozumění o rozhodnutí ,,Novostavba bytového domu Štítného ulice, České Budějovice" č. 147/2021 vyvěšeno dne: 23.02.2021 Datum sejmutí: 11.03.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška. Vyrozumění o rozhodnutí ,,Novostavba bytového domu Štítného ulice, České Budějovice"
KRAJSKÝ ÚŘAD llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> JIHOČESKÝ'KRAJ Odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu
<br> Oddělení stavebního řádu U Zimního stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice
<br> Naše č.j.: KUJCK 19256/2021
<br> Sp.zn.: OREG/17832/2021/stk0 Vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.X.2021
<br> !
<br> VYROZUMĚNI
<br> Veřejná vyhláška
<br> Krajský úřad — Jihočeský kraj,odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu (dale jen „krajský úřad“),tímto vyrozumívá účastníky řízení vedeného Magistrátem města České Budějovice Stavebním úřadem (dále jen „stavební úřad“),pod sp.zn.SU/6907/2020 Vš,o vydání územního rozhodnutí ve věci
<br> „Novostavba bytového domu Štítného ulice,České Budějovice,retenční nádrž,přípojka sítí elektronických komunikací,na pozemku parc.č.52/1 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.52/2 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.53/3 (zahrada),parc.č.54/4 (zahrada),parc.č.56/2 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.56/3 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.55/7 (ostatní plocha),parc.č.55/6 (ostatní plocha),parc.č.55/3 (ostatní plocha),parc.č.55/4 (ostatní plocha),parc.č.55/5 (ostatní plocha),parc.č.55/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Ceské Budějovice 6,“
<br> že v odvolacím řízení rozhodnutím ze dne 19.2.2021,c č.j.KUJCK 19183/2021,zamítl odvolání Lud' ka Kabáta,Krátká 631/2,373 72 Lišov,proti usnesení stavebního úřadu ze dne 15.1.2021,c.jc.SU/6907/2020- 6,jehož výrokem stavební úřad rozhodl,že XXXXX XXXXX není účastníkem územního řízení,a napadené usnesení stavebního úřadu potvrdil <.>
<br> Shora uvedené usnesení,které stavební úřad vydal,oznámil podle 5 28 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,tomu,o jehož účasti v řízení bylo rozhodováno; účastníky řízení podle 5 85 odst.2 písm.b) zákonac ".183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),...

Načteno

edesky.cz/d/4482331

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz