« Najít podobné dokumenty

Město Hlučín - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy fotovoltaická elektrárna Hlučín č.p. 1915, Dlouhoveská 91

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hlučín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD HLUČÍN
<br> odbor výstavby Mírové náměstí 24/23,748 01 Hlučín
<br> SPlS.ZN.: 08047/2021/0V/KŘ _ Č.J.: HLUC/08107/2021/OV/Kř vvrusz; XXXXXX XXXXX lng.|— —l TEL.: XXXXXXXXX E-MAlL: stavebni©hlucin.cz Město Hlučín
<br> Mírové náměstí 24/23
<br> 748 01 Hlučín DATUM: 16.2.2021 I_ J VYPRAVENO DNE:
<br> INFORMACE
<br> o NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
<br> Město Hlučín,IČO 00300063,Mírové náměstí 24I23,748 01 Hlučín
<br> (dále jen "žadatel") dne 15.2.2021 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy,která nahrazuje stavební povolení podle 5116 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") o povolení stavby :
<br> fotovoltaická elektrárna Hlučín č.p.1915,Dlouhoveská 91
<br> na pozemku parc.č.1277/9 V katastrálním území Hlučín <.>
<br> Záměr obsahuje:
<br> Jedná se o osazení 60ks fotovoltaických panelů o Výkonu 24,6kWp na střeše Domova p.Vinnou Horou sjihozápadní orientací.Panely budou vyrábět elektrickou energii do vnitřní sítě objektu domova pro seniory.Svod kabelů bude po fasádě k zemi,kde bude pilíř vedle HDS pro NN část.V pilíři bude zapojení pro přívod a odpojení přívodu fotovoltaického systému (dále jen FVE) do HR v rozvodně budovy.Toto bude opatřeno stop tlačítkem pro odpojení systému.V rozvodně bude ostatní technologie pro připojení FVE.Konektory jsou propojeny speciálním slaněným vodičem průřezu 6mm2 nebo 4mm2 do tří rozvaděčů RF vprostoru střechy.FV panely jsou uchyceny na hliníkové konstrukci zatíženě dle typu použitého panelu betonovými bloky.Váha pro 20ks FV panelů je cca 155kg.Celkově je odhadnuto 110kg/m2 Vč.zátěže <.>
<br> Městský úřad Hlučín,odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.0! stavebního zákona podle 5 116 odst.3 stavebního zákona
<br> informuje o podání návrhu
<br> na uzavření veřejnoprávní smlouvy <.>
<br> 9/7/29/
<br> Ing.XXXXX XXXXXX vedoucí odboru výstavby
<br> Č.j.HLUC/XXXXX/XXXX/OV/Kř str.2
<br> Toto oznámení bylo ...

Načteno

edesky.cz/d/4482289

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hlučín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz