« Najít podobné dokumenty

Obec Bernartice - Smlouva o dílo na Bernartice - chodník ul. Pod Stadionem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bernartice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-02-23-smlouva-bernartice-chodnik-ul-pod-stadionem-sluzby-mesta-milevska779616287.pdf
EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO Evropský fond pro regionální rozvoj A.) P R 0 M ÍSTNÍ Integrovaný regionální operační program R O ZV O ] Č R
<br> Projekt: Bernartice — chodník ul.Pod Stadionem Císlo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014986 Název zakázky: Bernartice — chodník ul.Pod Stadionem
<br> SMLOUVA O DÍLO č.0102/2021
<br> Smluvní strany
<br> 1.Objednatel:
<br> Městys Bernartice
<br> Zastoupený Pavlem Souhradou,starostou
<br> se sídlem: nám.Náměstí svobody 33,398 43 Bernartice IČ: 00249530
<br> DIČ: 0200249530
<br> bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>
<br> číslo účtu: 641532349/0800
<br> identifikátor datové schránky: pt7bf16
<br> /dále jen „objednatel “/
<br> osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních: XXXXX XXXXXXXX,starosta telefon: XXX XXX XXX,e—mail: starosta.ou©bernartice.cz
<br> 2.Zhotovitel: Služby Města Milevska,spol.s r.o.zastoupený: Ing.Bc.Davidem Lukešem,jednatelem se sídlem: Karlova 1012,399 01 Milevsko IČO: 49061186 DIČ: CZ49061186 společnost je zapsaná V obchodním rejstříku vedeného u Kraj ského soudu v Českých Budějovicích,spisová značka C3350 bankovní spojení: ČSOB a.s.číslo účtu: 132064794/0300 telefon: 382 521 362,e-mail: smmil©smmilevskocz identiňkátor datové schránky: 2h3 8bc9
<br> /dále jen „ zhotovitel “/ osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních:
<br> Ing.Bc.XXXXX XXXXX,jednatel telefon: XXX XXX XXX e-mail: lukes©smmilevskocz
<br> osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXX Telefon: XXX XXX XXX,e-mail: zitek©smmilevskocz
<br> strana 1 / celkem 7
<br> na základě výsledku výběrového řízení zadávaného v souladu S © 6 á š 31 mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů,jehož předmětem byl výběr nejvhodnějšího dodavatele na realizaci stavebních prací s názvem „Bernartice — chodník pod Stadionem“ ( registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014986) (dále jen „výběrové řízení“); uzavírají ve smyslu
<br> ustanovení 5 2586 a n...

Načteno

edesky.cz/d/4482250

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bernartice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz