« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Veřejná vyhláška - "DČOV na st.p.č. 30 v k.ú. Horní Žďár pro RD č.p. 12"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace
<.> )
Oznámení
Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165
<br> 541 16 Trutnov
<br> Telefon 499 803 111
Fax 499 803 103
IDDS 3acbs2c
<br> www.trutnov.cz
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br>
<br> XXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Svatoňovická 58,541 01 Trutnov
<br> (dále jen "žadatel") dne 29.12.2020 podal žádost o vydání povolení k nakládání s vodami a o
vydání společného povolení ke zřízení vodního díla:
<br> "DČOV na st.p.č.30 v k.ú.Horní Žďár pro RD č.p.12"
<br> (dále jen „stavba“) na pozemku st.p.30 v katastrálním území Horní Žďár,obci Hajnice <.>
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní,stavební a vodoprávní řízení (dále jen
„vodoprávní řízení“) <.>
<br> Předmětem vodoprávního řízení je:
a) vydání společného povolení pro stavbu DČOV CLEANNY HOME pro 4EO a vsakovací
objekt.Součástí stavby je nová kanalizace PVC SN4 DN 100/150 celkové délky cca 20 m <.>
Stavbou bude přímo dotčen pozemek st.p.30 v katastrálním území Horní Žďár,obci Hajnice <,>
kraji Královéhradeckém ve vlastnictví žadatele.Účelem stavby je odkanalizování stávajícího
rodinného domu č.p.12 v obci Hajnice – Horní Žďár <.>
<br> b) vydání povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod
podzemních v tomto rozsahu: průměrné množství 0,004 l/s,maximální množství 0,048 l/s <,>
maximální denní množství 0,58 m3/den,maximální měsíční množství 12 m3/měsíc,maximální
roční množství 140 m3/rok.Velikost znečištění 4 EO.Počet měsíců,ve kterých se vypouští –
12 <.>
<br> Pozemek přímo dotčený stavbou:
- st.p.30 v katastrálním území Horní Žďár
<br> Sousední pozemky:
- st.p.23/2,parc.č.606/5,606/6,1420,1637 v katastrálním území Horní Žďár
<br>
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
Odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství
<br>
<br> Číslo jednací: MUTN 10175/2021
Spisová zn.: 2020/8986/ŽP/SVS
<br>
Skartační zn.:
Spisový zn.:
<br>
A/5
231.2
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: svata@trutnov.cz
<br>
<br>
D...

Načteno

edesky.cz/d/4482171

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz