« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - VYrozumnění o usnesení poznamenaném do spisu o zastavení odvolacího řízení TT Modřany - Libuš, 1. etapa PKD-77141/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VYrozumnění o usnesení poznamenaném do spisu o zastavení odvolacího řízení TT Modřany - Libuš, 1. etapa PKD-77141/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení speciálního stavebního úřadu
<br>
<br>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/6 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
- dle rozdělovníku -
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne Vyřizuje/tel.:
- / 29.5.2018 Ing.XXXXX XXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 226668/2021 Počet listů/příloh: 4 / 1
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 828438/2018 19.2.2021
<br>
<br>
<br> Vyrozumění o usnesení poznamenaném do spisu
<br>
Speciální stavební úřad odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy <,>
jež je příslušným speciálním stavebním úřadem pro stavby drah v souladu s ustanovením § 15
odst.1 písm.b) zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších předpisů,a s ustanovením § 7 a § 54 odst.2 zákona č.266/1994 Sb.<,>
o dráhách,ve znění pozdějších předpisů,a který je též příslušným speciálním stavebním úřadem
pro stavby pozemních komunikací podle ustanovení § 15 odst.1 písm.c) stavebního zákona <,>
v souladu s ustanovením § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/19997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích (dále jen „zákona o pozemních komunikacích“),s vyhrazením pravomoci dle
ustanovení § 17 stavebního zákona (dále též „stavební úřad“),vydal stavební povolení
č.j.MHMP 2531575/2019 ze dne 18.12.2019 ke stavbě
<br>
„Tramvajová trať Modřany – Libuš,1.etapa“
<br> v rozsahu stavebních objektů
<br> 100 Objekty tramvajové trati a pozemních komunikací
300 Vodohospodářské objekty
400 Elektro a sdělovací objekty
500 Objekty trubních vedení
700 Objekty pozemních staveb
900 Provozní soubory <.>
<br> Stavba bude provedena na pozemcích:
<br> - parcelní číslo 4400/67,4400/795,4400/953,4400/955,4400/956,4415/1,4415/16 <,>
4423/2,4423/4,4423/45,4423/50,4423/51,4423/58,4423/60,4423/61,4423/62 <,>
4423/63,4423/67,4423/68,4423/69,4423/70,4423/90,4423/91,4423/92,4423/93 <,>
4...

Načteno

edesky.cz/d/4482114

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz