« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-02-23 - VV - dočasný zákaz stání
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0506248/2020 VYŘIZUJE: Mgr.XXXX XXXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
Č.J.: MMB/0033172/2021 TEL./E-MAIL: 542 174 771/boleloucka.jana@brno.cz
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br> dočasný zákaz stání na místní komunikaci
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Návrh opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce
<br> Magistrátu města Brna po dobu nejméně 15 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
<br> považuje za doručenou <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Ukončeno zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> …………………………………………………………………………………………………………………….<.>.<.>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad podle ust.§ 40 odst.4
<br> písm.a) a podle ust.§ 40 odst.5 písm.b) a ust.19a zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
<br> komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),čl.29
<br> odst.2 písm.a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává
<br> Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek,a podle ust.§ 124 odst.6 a ust.§ 77 odst.1
<br> písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu
<br> ze dne 02.12.2020 podaném Statutárním městem Brnem,městskou částí Brno-Tuřany <,>
<br> sídlem Tuřanské náměstí 1,620 00 Brno,IČO 449 92 785,zastoupené starostou Radomírem
<br> Vondrou,v zastoupení společností Signex spol.s r.o <.>,sídlem Holzova 138,627 00 Brno <,>
<br> IČO 499 71 344 (dále jen "navrhovatel"),a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Krajského
<br> ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializovaného pracoviště do...

Načteno

edesky.cz/d/4481954

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz