« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Dodatek k návrhu programu 21. zasedání zastupitelstva města konaného dne 3. března 2021.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

190.pdf
Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí
<br> Statutární město Ostrava,„,M P » _ „ rada města leOIUHOSt ev.c.:_____Ži__,<,> \ __Á "i“? „ _ ' “_ lr' 113,f“i__
<br> ViWúšona dne :M
<br> DODATEK _Ífměěžnč zveřejněna na Internetu; *
<br> sňata dne
<br> M —_ „ ?asmavnost 3% )
<br> k návrhu programu 21.zasedání
<br> zastupitelstva města konaného dne 3.března 2021
<br> SEZNAM MATERIÁLÚ:
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBAJQrimátor:
<br> XX.XX.XX.42.43 <.>
<br> 44 <.>
<br> Předkladatelé XXX XXXXX XXXXXX,MBA,mmátor a Mqr.XXXXX XXXXXXX,náměstek
<br> Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 800.000 Kč na zajištění a organizaci výstavy "Steven Holl & Ostrava: Making Architecture" Galerii výtvarného umění v Ostravě,p.o <.>
<br> Informace o přípravě na vybudování a provoz velkokapacitního očkovacího místa v Ostravě
<br> Informace o vyřízení dotazů členů zastupitelstva města Mgr.Václava Kubína a Vladimíra Poláka,vznesených na 20.zasedání zastupitelstva města dne 27.1.2021
<br> Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.21/2019 o místním poplatku z pobytu,ve znění obecně závazné vyhlášky č.6/2020
<br> Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu
<br> Vyřízení podnětu Smaltovny Mišík Hodonín s.r.o <.>
<br> rimátora:
<br> 45 <.>
<br> 1/3
<br> Návrh na uzavření Dodatku č.1ke smlouvě o koupi pozemků,návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o převodu práva zpětné koupě,návrh na uzavření Dodatku č.1ke smlouvě o koupi pozemků s dohodou o předkup.právu a zákaz.zcizení a zatížení,návrh na zrušení bodu 3) usnesení č.lOO2/ZM1822/ 16 ze dne 16.9.2020 a návrh na uzavření smlouvy o částečném postoupení smlouvy v SPZ Ostrava - Mošnov
<br> Statutární město Ostrava rada města
<br> Předkladatelé Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor,Mgr.Zuzana Baiqarová,náměstkyně primátora a MÉRadim Babinec,náměstek primátora:
<br> 46 <.>
<br> Návrh na uzavření smluv v zadávacím řízení na veřejnou zakázku "Blok Nové Lauby",návrh n...

Načteno

edesky.cz/d/4481909

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz