« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Závěr zjišťovacího řízení záměru "Závod společnosti INGEA recyklace, s.r.o."

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

186.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> Elektronický „další;—22.2.2021
<br> Ccnifikail autoru podpisu : Jméno : lng.bann Kučovn “ Vydal : Po.—(Signum Quinn-d (* Plulnnsl do 15.54 Zii214lqzi17zzz-nml mmm
<br> MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 117,702 18 Ostrava
<br> Dle rozdělovní ku
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Čj.: MSK 161425/2020
<br> gp.zn.: ŽPZ/75/2021/Huj 208.1 510 N
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Fax: XXX 622 126
<br> E-mail: posta©msk.cz
<br> Datum: 2021—02—19
<br> Závěr zjišťovacího řízení záměru
<br> „Závod společnosti INGEA recyklace,s.r.o.“
<br> podle 5 7 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
<br> souvisejících zákonů (zákon (dále jen „zákon o posuzová
<br> Identifikační údaje Název:
<br> Kapacita (rozsah) záměru:
<br> o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů ní vlivů na životní prostředí“)
<br> Závod Společnosti INGEA recyklace,s.r.o <.>
<br> zařízení
<br>,<.>,<,>.Nově navržená StavaJICI kapacrca
<br> Roční projektovaná/zpracovatelská kapacita kapacita
<br> 42 000 t/rok 80 000 t/rok
<br> Charakter záměru:
<br> Záměr představuje navýšení kapacity stávajícího zařízení k využívání odpadů,který se nachází v rámci areálu společnosti INGEA recyklace,s.r.o.Zařízení je Součástí širšího oploceného areálu Společnosti BorsodChem MCHZ,s.r.o.Učelem uvažovaného záměru je využití stávajících vybudovaných ploch a provozu zařízení určeného pro příjem a zpracování odpadů a materiálů,a to jejich materiálovým a energetickým využitím v souladu se zákonem o odpadech.Záměr předpokládá rozšíření provozu zařízení o výrobu rekultivačních směsí a navýšení výroby tuhých alternativních paliv,jako dalších výsledných produktů předmětného zařízení.Rekultivační směsi naleznou uplatnění v rámci dokončování asanačně rekultivačních staveb,rekultivaci skládek a překryv svrchních vrstev liniových staveb.Certifikovaná (tuhá alternativní) paliva budou ...

Načteno

edesky.cz/d/4481905


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz