« Najít podobné dokumenty

Obec Vrchy - Rozpočtové opatření 4/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrchy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 4/2020
OBEC VRCHY VRCHY 65 PSČ 742 45
<br> IV.úprava rozpočtu 2020
<br> Rozpočtové opatření č.4
<br> Paragraf Položka Částka
<br> PŘÍJMY Daň z příjmů fyz.osob 0000 1111 + 124961,- Daň z příjmů fyz.osob 0000 1112 - 5417,- Daň z příjmů fyz.osob 2 kap.příjmů 0000 1113 + 16944,- Daň z příjmů právnických osob 0000 1121 + 13777,- Daň z příjmů právnických osob za obec 0000 1122 - 15500,- Daň z přidané hodnoty 0000 1211 + 319069,- Odvody za odnětí půdy 0000 1334 - 1500,- Popl.za provoz sys.sch.odpad 0000 1340 + 7550,- Daň z hazardních her 0000 1381 + 3262,- Zrušený odvod z XXX.VI—[P XXXX XXXX + X,- Daň z nemovitostí 0000 1511 - 37841- Nebytové hospodářství 3613 + 3000,- Veřejné osvětlení -reklama 3631 + 20000,- Pohřebnictví 3632 + 480,- Příjmy z pronájmu pozemků 3639 + 3370,- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 + 4000,- Příjmy z poskyt.služeb 6171 + 118,- ČMS-příjmy z prodeje pozemků 6171 - 46220,- Obecné příjmy z fm.operací 6310 + 2057,- Celkem příjmy: + 412116,- Kč VÝDAJE: Využ.a znešk.Odpadů TKO 3722 + 2000,- Využ.a znešk.odpadů(BIO,plast,sklo) 3725 + 7500,- Činnost místní správy - rezervy 6171 + 402616,- Celkem výdaje: + 412116,- Kč FINANCOVÁNÍ Celkem financování:
<br> tel/fax email bankovní spojení IČO
<br> 556740111 obecvrchy©cmailcz ČS,a.s.Fulnek 1764234389/0800 00848514
<br> OBEC VRCHY VRCHY 65 PSČ 742 45
<br> Celková úprava rozpočtu:
<br> Stav + IV.úprava = Stav po IV.úpravě rozpočtu Příjmy
<br> 3 689 962 412 116 4 423 488
<br> Výdaje
<br> 5 730 593 412 116 6 464 119
<br> Saldo příjmů a výdajů
<br> - 2 040 631 - 2 040 631 Financování
<br> + 2 040 631 + 2 040 631
<br> Schváleno starostkou obce Opatřením č.3/2020 dne 28.12.2020 Vzato na vědomí zastupitelstvem na zasedání dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> usnesením č.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Ve Vrších 28.12.2020
<br> Evidenční číslo: 2-1/2021 Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne 16.01.2021 Za správnost: XXXXX XXXXXXXXXX
<br> tel/fax email bankovní spojení IČO XXXXXXX X l obecvrchy©cmaich ČS,as.Fulnek 17642343 89/0...

Načteno

edesky.cz/d/4467015

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrchy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz