« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Státní veterinární správa – informace pro drobnochovatele o ptačí chřipce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Státní veterinární správa – informace pro drobnochovatele o ptačí chřipce
Ptačí chřipka – informace pro drobnochovatele
<br>
Influenza drůbeže,známá také jako ptačí chřipka,je virové onemocnění
postihující ptáky.Postihuje jak volně žijící ptáky,tak drůbež jako slepice <,>
krůty,kachny a husy.Postižená zvířata mají dýchací potíže,trpí ztrátou
chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů.K přenosu dochází především
trusem nemocných ptáků.Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze
v laboratoři <.>
<br> Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s původcem nákazy a vzplanutím klinických
příznaků.V případě influenzy je to pouze několik dní.První příznaky se obvykle objeví
do jednoho týdne <.>
<br> Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají načepýřené peří,jsou netečná,odmítají se pohybovat <,>
mají dýchací potíže,jsou apatická (obr.1).Příjem krmiva je výrazně snížen nebo se objeví
úplné nechutenství.Rovněž snáška se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví.Vejce jsou
deformovaná a mají tenkou skořápku.Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok
z nosu,kýchání).Během jednoho až dvou dnů dochází k vysokému úhynu.Zjišťovány jsou
krváceniny a nekrotické změny na hřebínku a lalůčcích (obr.2),edém hlavy (obr.3).Mohou
se objevit otoky a krváceniny na končetinách (obr.4) <.>
<br>
<br> V případě podezření na výše uvedené příznaky u ptáků informujte ihned o události
soukromého veterinárního lékaře nebo místně příslušnou krajskou veterinární správu <.>
Nedovolte vstup cizím osobám do postiženého místa
<br> Zásady pro drobnochovatele drůbeže
<br> V rizikových obdobích (jarní a podzimní migrace volně žijících ptáků) výrazně doporučujeme
chovatelům drůbeže,která má přístup do venkovních výběhů,tam kde je to technicky a
provozně možné,umístění zvířat uvnitř budov <.>
<br> • ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně
žijícím ptactvem;
<br> • slepice,kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží;
<br> • v chovech,kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu,přijmout opatření <,>
která v nejvyšší možné míře...

Načteno

edesky.cz/d/4456479

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz