« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - Oznámení veřejného projednání záměru "V418/818 - zdvojení vedení"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Odbor výkonu státní správy VIII
Krapkova 3
779 00 Olomouc
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 1/4
<br> Olomouc dne 10.února 2021
Č.j.: MZP/2021/570/148
Sp.zn.: ZN/MZP/2020/570/8
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: Kamila.Kudelova@mzp.cz
<br> Dle rozdělovníku
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – oznámení
veřejného projednání záměru „V418/818 - zdvojení vedení“
<br> Ministerstvo životního prostředí,odbor výkonu státní správy VIII,jako příslušný úřad ve smyslu
§ 21 písm.c) zákona,Vám v souladu s § 17 zákona oznamuje konání veřejného projednání záměru
<br> „V418/818 - zdvojení vedení“ <.>
<br> Veřejné projednání se s ohledem na aktuálně platná vládní protiepidemická nařízení bude konat
distanční formou – videokonferencí řízenou z Ministerstva životního prostředí,odboru výkonu
státní správy VIII,Krapkova 3,Olomouc,prostřednictvím bezplatné internetové aplikace Cisco
Webex Meetings,na odkazu:
<br> https://mzp.webex.com/mzp/j.php?MTID=mdf8694c4ee83aeaf8c60901bfdfb1931
<br> Číslo schůzky (přístupový kód): 183 858 1678
<br> Heslo schůzky: eyJdhX4Kd53
<br> Datum: 22.2.2021 (pondělí)
<br> Čas: 15:00 hodin
<br> Postup pro spuštění schůzky v Cisco Webex Meetings:
<br>  K připojení a sledování internetového přenosu je možno využít prohlížeč Microsoft Edge,který
<br> je součástí operačních systémů Windows 10.Ke sledování lze využít i jiné prohlížeče,například
Google Chrome apod.Nedoporučujeme využít internetový prohlížeč Internet Explorer.Na tuto
skutečnost dopředu upozorňujeme <.>
<br>  Výše uvedený odkaz vložte do prohlížeče Chrome nebo Edge <.>
 Stáhněte si aplikaci Cisco Webex Meetings z odkazu vpravo dole na stránce nebo využijte
<br> spu...

Načteno

edesky.cz/d/4454981


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz