« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č. 3/2020 dne 30.04.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č. 3/2020 dne 30.04.2020
OBEC SMRK
Smrk 30
<br> 675 01 Vladislav
IČ: 00378623
<br>
<br>
<br> Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č.3/2020
dne 30.04.2020 v 18:00 v kanceláři Obecního úřadu Smrk
<br>
Program:
1.Zahájení
2.Kontrola usnesení z minulého zasedání
3.Závěrečný účet obce Smrk za rok 2019,včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
<br> hospodaření obce Smrk za rok 2019
4.Účetní závěrka obce Smrk k 31.12.2019
5.Smlouva o využívání služeb útulku pro opuštěná zvířata mezi OBCÍ SMRK a Městem
<br> Třebíč,Karlovo nám.104/55,Vnitřní Město,674 01 Třebíč,IČ: 00290629
6.Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí mezi OBCÍ
<br> SMRK a fou E.ON Energie,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,370 01 České Budějovice <,>
IČ: 26078201
<br> 7.Smlouva o sdružených službách dodávkách plynu mezi OBCÍ SMRK a fou E.ON
Energie,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,370 01 České Budějovice,IČ: 26078201
<br> 8.Smlouva o dílo mezi OBCÍ SMRK a fou Stavební firma Hádlík s.r.o <.>,Ant.Dvořáka
214/38,Podklášteří,674 01 Třebíč,IČ: 26915910
<br> 9.Žádost paní Jitky Havelkové,Vladislav 103,675 01 Vladislav,o prodej pozemků
10.Žádost Mgr.Ing.Miroslava Cejpka,DiS <.>,a Bc.Miroslavy Cejpkové,Smrk 85 <,>
<br> 675 01 Vladislav,o koupi pozemku – záměr prodeje pozemku
11.Zápis z rady Horácko – ekologického mikroregionu,Budišov 360,675 03 Budišov
<br> u Třebíče,IČ: 68731990,ze dne 27.02.2020
12.Veřejná vyhláška Odboru životního prostředí Městského úřadu Třebíč – Rozhodnutí
<br> o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu vodního díla „Rekonstrukce
vodovodu v obci Smrk,výstavba nového vodojemu,výtlaku a zásobovacího řadu“
<br> 13.Protokol o kontrole Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
14.Protokol o zkouškách vzorku vody
15.Nabídka fy CETIN a.s <.>,Českomoravská 2510/19,Libeň,190 00 Praha 9,IČ: 04084063 <,>
<br> na výstavbu vysokorychlostního internetu
16.Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování mezi OBCÍ SMRK a OSA –
<br> Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním,z.s...

Načteno

edesky.cz/d/4443702

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Prodej   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz