« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 1/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 1/2021
1
<br> Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č.1/2021 ze dne 26.01.2021
<br> Zastupitelstvo obce Smrk na svém zasedání dne 26.01.2020:
1.Schválilo program zasedání <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
2.Schválilo „Přílohu č.21 ke smlouvě č.19/06/97 ze dne 09.11.1998“ mezi OBCÍ SMRK
<br> a fou ESKO-T s.r.o <.>,Hrotovická 232,Jejkov,674 01 Třebíč,IČ: 25333411 <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
3.Schválilo finanční dar bez stanoveného účelu pobočnému spolku SH ČMS – Sbor
<br> dobrovolných hasičů Smrk,Smrk 10,675 01 Vladislav,IČ: 64269795,ve výši 25.000 Kč <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
4.Schválilo finanční dar bez stanoveného účelu spolku FC Smrk,z.s <.>,Smrk 87 <,>
<br> 675 01 Vladislav,IČ: 69748446,ve výši 25.000 Kč <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
5.Schválilo finanční dar bez stanoveného účelu spolku Smrčanky z.s <.>,Smrk 91 <,>
<br> 675 01 Vladislav,IČ: 04632117,ve výši 25.000 Kč <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
6.Schválilo finanční dar bez stanoveného účelu Diecézní charitě Brno,třída Kpt.Jaroše
<br> 1928/9,Černá Pole,602 00 Brno-střed,IČ: 44990260 – Oblastní charitě Třebíč <,>
L.Pokorného 58/15,Zámostí,674 01 Třebíč,ve výši 12.000 Kč <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
7.Schválilo finanční dar bez stanoveného účelu spolku STŘED,z.s <.>,Mládežnická 229 <,>
<br> Nové Dvory,674 01 Třebíč,IČ: 70870896,ve výši 1.000 Kč <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.Schválilo finanční dar bez stanoveného účelu Diakonii ČCE – středisko v Myslibořicích <,>
<br> Myslibořice 1,675 60 Myslibořice,IČ: 00839345,ve výši 10.000 Kč <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
9.Schválilo záměr pronajmout část nemovitosti – salonek,část objektu č.p.91 na
<br> pozemku parcelní číslo st.137/1 – zastavěná plocha a nádvoří,v katastrálním území
Smrk na Moravě,které jsou ve vlastnictví OBCE SMRK,a to od 01.01.2021 <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
10.Rozhodlo pronajmout část pozemku parcelní číslo 370/1 – trvalý travní porost,o výměře
<br> 319 m2 z celkové výměry 11 648 m2,v katastrálním území Smrk na Moravě...

Načteno

edesky.cz/d/4431186


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz