« Najít podobné dokumenty

Český úřad zeměměřický a katastrální - Odborný referent/vrchní referent – obnova katastrálního operátu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Český úřad zeměměřický a katastrální.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný referent/vrchní referent – obnova katastrálního operátu
1
<br>
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> na služební místo (ID 80000391) odborný referent/vrchní referent – obnova
<br> katastrálního operátu na Katastrálním pracovišti Třinec Katastrálního úřadu
<br> pro Moravskoslezský kraj
<br>
<br> Č.j.: KÚ-00275/2021-800-1001-3
<br> Opava 26.ledna 2021
<br>
<br> Ředitel Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,jako služební orgán příslušný podle
<br> § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo (ID 80000391) odborný
<br> referent/vrchní referent – obnova katastrálního operátu na Katastrálním pracovišti
<br> Třinec Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj v oboru služby Zeměměřictví a
<br> katastr nemovitostí <.>
<br> Místem výkonu služby je Třinec <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou
<br> v návaznosti na druhou větu § 21 odst.2 zákona (zástup za mateřskou a rodičovskou
<br> dovolenou státní zaměstnankyně,nejdéle však do prosince 2023).Předpokládaným dnem
<br> nástupu do služby na služebním místě je 1.duben 2021,nebo dle dohody <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 9.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> - provádění ověřování správnosti provedených změn v obsahu katastru nemovitostí na
<br> podkladě rozhodnutí a jiných právních listin a jejich zplatnění v informačním systému
<br> katastru nemovitostí,odborné zpracovávání a příprava podkladů pro vydání rozhodnutí
<br> o opravě chyb v obsahu katastru nemovitostí a zpracovávání projektů obnovy
<br> katastrálního operátu a dalších obdobných systémových činností při vedení a obnově
<br> katastrálního operátu (Nařízení vlády o katalogu správních činností č.302/2014 Sb.<,>
<br> část 2 <.>,díl 62.09) <,>
<br> - spolupráce při řízení o námitkách a přípravě vyhlášení platnosti obnoveného operátu <,>
<br> - zjišťování hra...

Načteno

edesky.cz/d/4426721

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Český úřad zeměměřický a katastrální      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz