« Najít podobné dokumenty

Český úřad zeměměřický a katastrální - Odborný referent oddělení dokumentace KN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Český úřad zeměměřický a katastrální.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný referent oddělení dokumentace KN
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> „Odborný referent oddělení dokumentace katastru nemovitostí
<br> Katastrálního pracoviště Kolín“
<br>
<br> Č.j.: KÚ-00507/2021-200-01001-5
Datum: 25.ledna 2021
<br>
<br> Ředitel Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1
<br> písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo „Odborný referent oddělení dokumentace katastru
<br> nemovitostí Katastrálního pracoviště Kolín“ v oboru služby „Zeměměřictví a katastr nemovitostí“
<br> (bod 55 přílohy č.1 nařízení vlády č.1/2019 Sb.).Místem výkonu služby je Katastrální úřad pro
<br> Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Kolín,Rorejcova 8,280 00 Kolín <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou (ve
<br> spojení s § 29 odst.1 zákona) v úvazku 40 hodin/týden.Předpokládaným dnem nástupu do služby na
<br> tomto služebním místě je 1.březen 2021 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 8.platové třídy.Náplň činnosti na tomto
<br> služebním místě dle katalogu správních činností – kód 1.00.08:
<br> provádění posuzování způsobilosti jednoduchých právních listin pro zápis do katastru
<br> nemovitostí,přípravných činností při obnově katastrálního operátu a dalších obdobných
<br> odborných specializovaných činností při vedení katastru nemovitostí a obnově katastrálního
<br> operátu <.>
<br> Posuzovány budou žádosti¹ o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen
<br> „žádost“) podané ve lhůtě do 3.února 2021,tj.v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu
<br> prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Katastrální úřad pro
<br> Středočeský kraj,Pod sídlištěm 1800/9,182 12 Praha 8 - Kobylisy,nebo osobně podané na podatelnu
<br> služebního úřadu na výše uvedené adrese.Žádost lze podat rovněž v elektronické po...

Načteno

edesky.cz/d/4424705

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Český úřad zeměměřický a katastrální      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz