« Najít podobné dokumenty

Český úřad zeměměřický a katastrální - rada/odborný rada – vedoucí oddělení potvrzování geometrických plánů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Český úřad zeměměřický a katastrální.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rada/odborný rada – vedoucí oddělení potvrzování geometrických plánů
1
<br>
<br>
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> na služební místo rada/odborný rada – vedoucí oddělení potvrzování
<br> geometrických plánů
<br> Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu,Katastrální pracoviště Praha
<br>
<br> Č.j.: KÚ-00479/2021-100-01001
<br> Praha,25.ledna 2021
<br>
<br> Ředitel Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu,jako služební orgán příslušný podle § 10
<br> odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – vedoucí
<br> oddělení potvrzování geometrických plánů v odboru geodetických informací KN v oboru
<br> služby Zeměměřictví a katastr nemovitostí se služebním působištěm Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou a
<br> to po dobu mateřské a rodičovské dovolené dosavadní vedoucí oddělení <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na toto služební místo je 1.duben 2021 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
<br> Náplň činnosti na služebním místě:
<br> - vedoucí řídí a organizuje činnosti jemu přímo podřízených zaměstnanců a odpovídá za
<br> jejich činnost řediteli odboru geodetických informací KN <,>
<br> - kromě plnění všeobecných povinností,vyplývajících zejména ze zákona o státní službě a
<br> zákoníku práce,zajišťuje ve vymezeném rozsahu zejména tyto organizační,koordinační a
<br> kontrolní činnosti na úseku na úseku potvrzování geometrických plánů:
<br>
<br>  při posuzování a rozhodování složitých případů v oblasti potvrzování
<br> geometrických plánů a poskytování podkladů pro vyhotovení zeměměřických
<br> činností odborné veřejnosti <,>
<br>  při koordinaci a kontrole činnosti potvrzování GP <,>
<br>  při vedení protokolů PGP a příslušných částí protokolu GP <,>
<br>  při zácviku nově přijatých zaměstnanců zařazených do řízeného oddělení <.>
<br>  poskytuje součinnost osobám oprávněnými vy...

Načteno

edesky.cz/d/4424704

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Český úřad zeměměřický a katastrální      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz