« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - Schválený Střednědobý výhledu rozpočtu dle zákona č. 250/2000 Sb., § 3 na období 2022 - 2025 - DSO Přestavlcký les

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Schválený Střednědobý výhledu rozpočtu dle zákona č.250/2000 Sb <.>,§ 3
<br> na období 2022 - 2025
<br>
<br> DSO Přestavlcký les
Rozpočtový výhled v tis.Kč
<br>
<br>
<br> č.ř <.>
<br>
2022 2023 2024 2025
<br>
<br> P1 Třída 1 Daňové příjmy – ř.4010 0 0 0 0
<br> P2 Třída 2 Nedaňové příjmy – ř.4020 550 550 500 500
<br> P3 Třída 3 Kapitálové příjmy – ř.4030 0 0 0 0
<br> P4 Třída 4 Přijaté transfery 50 15 15 15
<br> P Příjmy celkem (po konsolidaci) ř.4200 600 565 515 515
<br> V1 Třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje – ř.4210 500 500 500 500
<br> V2 Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje – ř.4220 0 0 0 0
<br> V Výdaje celkem (po konsolidaci) ř.4430 500 500 500 500
<br> Příjmy z financování
P5 - úvěry krátkodobé (do 1 roku) - 8113 - - - -
<br> P6 - úvěry dlouhodobé - 8123 - - - -
<br> P7 - příjem z vydání krátkod.dluhopisů - 8111 - - - -
<br> P8 - příjem z vydání dlouhod.dluhopisů - 8121 - - - -
<br> P9 - ostatní (aktivní likvidita) – 8117,8127 - - - -
<br> +F P5ažP9 Příjmy z financování celkem - - - -
<br> Výdaje z financování -
<br> V3 - splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114 - - - -
<br> V4 - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124 - - - -
<br> V5 - splátka jistiny krátkodob.dluhopisu - 8112 - - - -
<br> V6 - splátka jistiny dlouhodob.dluhopisu - 8122 - - - -
<br> V7 - ostatní (aktivní likvidita) – 8118,8128 - - - -
<br> -F V3-V7 Výdaje z financování celkem - - - -
<br>
<br> Schváleno VH DSO Přestavlcký les 29.12.2020 <.>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce a elektr.vývěsní desce
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 25.1.2021
<br>
<br> Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/4422975


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz