« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Kubelíkova 1834/19,Praha 3, parc. č. 4339, k.ú. Žižkov TSK-76436/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kubelíkova 1834/19,Praha 3, parc. č. 4339, k.ú. Žižkov TSK-76436/2021
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:C200064581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy a.s.se sídlem Řásnovka 81770,] 10 00 Praha 1 0 Z N A M U J E
<br> Ve smyslu š 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění výstavky zboží
<br> lokalita: BryKubelíkova 1834/19,Praha 3,Žižkov,období 15.03.2021— 31.12.2021
<br> výměra.2 m2
<br> budoucí nájemce OM STAR s.r.o.IČO: 03930271 Sídlo: Na domovině 690/14,Praha 4,Libuš,PSČ 142 00
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Řásnovka 8,l 10 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXX XXXXX,XXXX obchodní oddělení,telefon: XXXXXXXXX První den zveřejnění: 19.01.2021 Poslední den zveřejnění: 03.02.2021
<br> podpis a otisk razítka

Načteno

edesky.cz/d/4422239


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz