« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - č. parc. 2860/79, k. ú. Stodůlky, Praha 13, Suchý Vršek 2098/51 TSK-76453/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č. parc. 2860/79, k. ú. Stodůlky, Praha 13, Suchý Vršek 2098/51 TSK-76453/2021
Hlavm mesto Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:C200064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR VYPÚJČIT
<br> část komunikace Suchý Vršek 2098/51,Praha 13 za účelem jednoho vyhrazeného parkovacího stání pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P
<br> budoucí vypůjčitel: držitel průkazu ZTP,RZ 7AH 3154,5AZ 0843
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 8,110 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX XXXXXX,XXXX Oddělení obchodní telefon: XXX XXX XXX,fax:
<br> První den zveřejnění: 19.1.2021
<br> Poslední den zveřejnění: 3.2.2021
<br> Mze/_
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> referent obchodního oddělení
<br> TECH.snímána sromummcl
<br> _,hl.n.<.> í'HAHY,a.s <.>
<br> Rasnovka 7115.53,110 00 PRAHA 1 43
<br> i
<br> 9211262001,parc.č.2860/79,k.ú.Stodůlky,Praha 13

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz