« Najít podobné dokumenty

Město Lysá nad Labem - Město Milovice vyhlašuje Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky "Školní jídelna Milovice"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lysá nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

konkursni-rizeni-rsj.pdf
77“ Město MILOVICE
<br> Oddělení školství,kultury a sociálních věcí nám.30.června 508,Milovice - Mladá,PSČ 289 23,tel.325 517 111,e-mail: meu (UI11eSlG-I1'Ill0vlce.c2
<br> Rada města v souladu s unesením č.30/2021 ze dne 13.1.2021 ve smyslu & 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném Vzdělávání (školský zákon) v platném znění,vyhlašuje
<br> Konkursní řízení
<br> na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
<br> „Školní jídelna Milovice“ Dukelská 320,289 23 Milovice
<br> IČO: 750 344 76 Požadavky:
<br>.středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oboru zaměřeném na potravinářství,gastronomii,ekonomii nebo vyšší vzdělání
<br>.praxe v oboru gastronomie v délce minimálně pět (5) let
<br>.způsobilost k právním úkonům,občanská a morální bezúhonnost
<br> Další požadavky:
<br>.znalost právních předpisů vztahujících se ke školnímu stravování a provozu zařízení školního stravování,včetně hygienických předpisů
<br>.znalost zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce vplatném znění a dalších pracovně právních předpisů
<br> o základní ekonomické znalosti
<br>.organizační a řídící schopnosti
<br>.dobrý zdravotní stav
<br> Povinné přílohy:
<br>.úředně ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br>.doklad o průběhu všech zaměstnání a délce odborné praxe včetně konkrétního pracovního zařazení (např.pracovní smlouvy,potvrzení zaměstnavatelů apod.)
<br>.strukturovaný profesní životopis
<br>.písemnou koncepci rozvoje stravování a řízení školní jídelny p.0.pro všechny MŠ a ZŠ ve městě (v rozsahu nejméně 2 normostran A4 do 5 normostran A4)
<br>.výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
<br>.čestné prohlášení podle 54 odst.3 zákona č.451/1991 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narozeni po 1.prosinci 1971)
<br>.originál,popř.ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky zařízení školního stravování (ne starší 3 měsíců) \
...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lysá nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz