« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Bryksova u metra Černý Most, Praha 14, parc.č. 232/2, k.ú. Černý Most TSK-76327/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Bryksova u metra Černý Most, Praha 14, parc.č. 232/2, k.ú. Černý Most TSK-76327/2021
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:C200064581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,1 10 00 Praha 1 0 Z N A M U J E
<br> Ve smyslu _5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění mobilního prodejního stánku
<br> lokalita: Bryksova u metra Černý Most,Praha 14,Černý Most,období 24.02.2021— 30.06.2021
<br> výměra.9 m2
<br> budoucí nájemce Svitlana Furlet IČO: 66874301 Sídlo: Za Humny 356/43,Trmice,PSČ 400 04
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Řásnovka 8,1 10 00 Praha [,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Ing.Petr Fanoš,3010 obchodní oddělení,telefon: 257015143 První den zveřejnění: 12.01.2021 Poslední den zveřejnění: 27.01.2021
<br> TECH.SPRÁVA UNIKACI.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> hl.m'PRA s <.>
<br> Řásnovka 77018,1 PRAHA1 podpis aotfsk razítka _ „.<.>.<.>.4 ;
<br> l'v

Načteno

edesky.cz/d/4412369

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz