« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - č. parc. 3142/1, k. ú. Nusle, 5. května 1662/4, Praha 4 TSK-76343/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č. parc. 3142/1, k. ú. Nusle, 5. května 1662/4, Praha 4 TSK-76343/2021
Hlavni mesto Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:C200064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu čj 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR VYPÚJČIT
<br> část komunikace 5.Května 1662/4,Praha 4 za účelem jednoho vyhrazeného stání pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P
<br> budoucí vypůjčitel: držitel průkazu ZTP/P,RZ 7AY 6858
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 8,110 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX XXXXXX,XXXX Oddělení dopravy v klidu telefon: XXX XXX XXX,fax:
<br> První den zveřejnění: 12.1.2021
<br> Poslední den zveřejnění: 27.1.2021
<br> Renáta Uibleinova'
<br> referent oddělení dopravy v klidu
<br> TECH.smgm mm;.<.>.1 „ „ _ hl.m.PRAHY,a.s.] Rásnovka 770/8,110 00 PRAHA1
<br> [__—>.<.>
<br> 9204562345,parc.č.3142/1,k.ú.Nusle,Praha 4

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz