« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Ministerský rada - finanční manažer/ka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

[, 0KB]
Ozn�men� o vyhl.V�.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ozn�men� o vyhl��en� V�.docx
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
ministerského rady – finanční/ho manažera/ky
<br>
<br> Č.j.: MMR-2645/2021-94
<br> Datum: 18.ledna 2021
<br>
<br>
<br> Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č.MMR_536,ministerského rady
– finanční/ho manažera/ky,v oddělení finanční administrace programů EU,v oboru služby 1 – Finance a 38 – Společné evropské politiky podpory
a pomoci a evropské strukturální,investiční a obdobné fondy <.>
<br>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.březen 2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> 1) kontrola žádostí o platbu,proplácení IROP,OPTP;
<br> 2) komunikace se zprostředkujícími subjekty a příjemci dotací;
<br> 3) zajištění plynulého čerpání operačních programů;
<br> 4) připomínkování dokumentace;
<br>
<br> Posuzovány budou žádosti[footnoteRef:1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 2.února 2021,tj.v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo pro místní rozvoj: Staroměstské náměstí 6,110 15 Praha 1,nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna@mmr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě d...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz