« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Koordinační, projektový/á a programový/á pracovník/pracovnice Most (OPTP)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

[, 0KB]
Ministerstvo pro místní rozvoj,oddělení RESTART vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo MMR_881: Koordinační,projektový/á a programový/á pracovník/pracovnice Most (OPTP) <.>
<br>
Charakteristika pracovní činnosti:
· participace se na komplexní koordinaci realizace střednědobých projektů nebo programů s dobou trvání přes jeden rok,vyžadující specializované postupy,s regionálním významem (území kraje,několika obcí),na jehož řešení se podílejí specializovaní odborníci;
· koordinace přípravy a zpracování podkladových materiálů pro odborné,ekonomické či jiné analýzy pro potřeby výkonného týmu programu RE:START (dále jen „VT“);
· organizace společných jednání zástupců programu RE:START v Ústeckém kraji (dále jen „ÚK),nad rámec těch zajištěných Sekretariátem Regionální stálé konference ÚK (tzn.především organizace jednání zástupců VT s regionálními stakeholdery);
· participace na organizaci společných jednání zástupců programu RE:START jako celku (tzn.především koordinační schůzky VT se zástupci regionálních stálých konferencí jednotlivých regionů řešených programem RE:START,zástupci MMR a dalších resortů,stejně jako se zástupci širokého spektra dalších stakeholderů regionální,národní i nadnárodní úrovně);
· příprava podkladů pro a následné zpracování,evidence a distribuce dokumentů souvisejících s činností VT v ÚK;
· organizace konzultačních dnů ve spolupráci se zástupci Regionální stálé konference ÚK;
· organizace tematických workshopů zaměřených např.na posílení absorpční kapacity regionu apod.v přímé spolupráci s regionálními,národními a nadnárodními stakeholdery působících na úrovni regionálního rozvoje apod.;
· participace na realizaci marketingové podpory a participativního přístupu v ÚK; zejména podílení se na správě webových stránek a profilů programu RE:START na sociálních sítích; zajišťuje komunikaci s regionálními médii;
· plnění dalších úkolů dle pokynu příslušného přímého nadřízeného,které vyplývají z výše uvedených bodů náplně práce <.>
<br>
Požadujem...

Načteno

edesky.cz/d/4412266

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz