« Najít podobné dokumenty

Město Lysá nad Labem - Stanovení místní úpravy provozu, Starý Vestec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lysá nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

d7-v-kres-dopravn-ho-zna-ten-7.pdf
7
<br> <,>
3
<br> 5
<br> 0,60,6
<br> I
I
/
2
<br> 7
<br> 2
<br> L
<br> y
<br> s
<br> á
<br>
n
<br> a
<br> d
<br>
L
<br> a
<br> b
<br> e
<br> m
<br> P
Ř
<br> E
S
<br> U
N
<br> U
T
<br> Í
<br> Z
<br> A
Č
<br> Á
T
<br> K
U
<br>
O
<br> B
C
<br> E
<br> O
S
<br> A
Z
<br> E
N
<br> Í
<br> N
<br> O
V
<br> É
<br> Z
<br> N
A
<br> Č
K
<br> Y
<br> H
<br> O
<br> S
<br> P
<br> O
<br> D
<br> Á
<br> Ř
<br> S
<br> K
<br> Ý
<br>
S
<br> J
<br> E
<br> Z
<br> D
<br> k
<br> m
<br>
8
<br> <,>
9
<br> 8
<br> 3
<br>
1
<br> 5
<br> H
<br> O
<br> S
<br> P
<br> O
<br> D
<br> Á
<br> Ř
<br> S
<br> K
<br> Ý
<br>
S
<br> J
<br> E
<br> Z
<br> D
<br> k
<br> m
<br>
8
<br> <,>
9
<br> 4
<br> 7
<br>
7
<br> 3
<br> H
O
<br> S
P
<br> O
D
<br> Á
Ř
<br> S
K
<br> Ý
<br> S
<br> J
E
<br> Z
D
<br> k
m
<br>
8
<,>
8
7
6
<br> 9
4
<br> V
<br> B
<br> L
1
=
<br> 7
0
<.>
0
0
m
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> A
<br> 1
=
<br> 1
8
7
<.>
0
8
3
<br> R
<br> =
5
0
0
<.>
0
0
m
<br> L
2
=
<br> 7
0
<.>
0
0
m
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> A
<br> 2
=
<br> 1
8
7
<.>
0
8
3
<br> V
<br> 4
<br>
<br> 0
<br> <,>
<br> 1
<br> 2
<br> 5
<br> V
2
b
1
<br>,5
/1
<br>,5
/0
<br>,1
2
5
<br> V
4
0
<br>,1
2
5
<br> V
4
<br> 0
<,>
1
2
5
<br> V
<br> J
<br> E
<br> Z
<br> D
<br> k
<br> m
<br>
<br> 0
<br> <,>
<br> 0
<br> 3
<br> 5
<br>
<br> 4
<br> 4
<br> P
<br> R
<br> O
<br> S
<br> P
<br> U
<br> S
<br> T
E
<br> K
<br>
1
P
<br> k
m
<br>
0
<,>
0
7
7
<br> 3
8
<br> V
<br> 1
<br> a
<br>
0
<br> <,>
1
<br> 2
<br> 5
<br> V
<br> 4
<br>
0
<br> <,>
1
<br> 2
<br> 5
<br> V
<br> 4
<br>
0
<br> <,>
1
<br> 2
<br> 5
<br> P
<br> R
<br> O
<br> P
<br> U
<br> S
<br> T
<br> E
<br> K
<br>
2
<br> k
<br> m
<br>
8
<br> <,>
9
<br> 8
<br> 3
<br>
1
<br> 5
<br> P
R
<br> O
P
<br> U
S
<br> T
E
<br> K
<br> 1
<br> k
m
<br>
8
<,>
8
7
6
<br> 9
4
<br> S
<br>
I
I
/
2
<br> 7
<br> 2
<br> k
<br> m
<br>
9
<br> <,>
0
<br> 1
<br> 5
<br>
8
<br> 9
<br> S
<br>
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 2
<br> 7
<br> 2
<br>
<br> V
<br> <.>
<br> k
<br> m
<br>
<br> 0
<br> <,>
<br> 0
<br> 2
<br> 9
<br>
<br> 5
<br> 2
<br> I
Z
<br> 4
a
<b...
36-20.doc
Městský úřad Lysá nad Labem
<br> Odbor dopravy
<br> Husovo náměstí 23,289 22 Lysá nad Labem
<br>
<br>
<br> Č.j.:
MULNL-OD/81604/2020/Uh/221
<br>
Vyřizuje:
XXXXXXXX XXXXXX
<br>
Telefon:
XXX XXX XXX
<br>
E-mail:
katerina.uhrova@mestolysa.cz
<br>
Datum:
18.01.2020
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy č.36/20
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Lysá nad Labem,odbor dopravy,Husovo náměstí 23,289 22 Lysá nad Labem,jako příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a právních úprav,(dále jen: „zákon o silničním provozu“),na základě žádosti ze dne 26.11.2020,podané právnickou osobou SKANSKA,a.s <.>,IČ 26271303,se sídlem Křižíkova 682/34a,186 00 Praha 8,v zastoupení společnosti SEDOZ DZ,s.r.o <.>,IČ 24218537,se sídlem Primátorská 296/38,180 00 Praha 8 - Libeň,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e
<br> místní úpravou provozu na silnicích č.II/611 a II/272 v obci Starý Vestec,správní obvod Lysá nad Labem,v souladu s § 61 odst.2 zákona o provozu na pozemní komunikaci - umístěním svislého dopravního značení takto:
<br> dle zpracovaného a odsouhlaseného DIO <.>
<br> DZ IS9b,C4a,C1,IS3c,P4,IS1c,IZ4a,IZ4b,Z3,B14,B13,P2,E2b,VDZ V1a,V4,V13a a V2b <.>
Umístění vodorovného a svislého dopravní značení bude provedeno dle vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství policie Středočeského kraje,územního odboru vnější služby Nymburk,dopravního inspektorátu,Boleslavská 1831,288 29 Nymburk,MULNL-OD/78312/2020/Uht ze dne 18.11.2020:
Dopravní značení se provede jako:
stálé svislé dopravní značky
<br> Velikost dopravního značení:
<br> základní rozměrová řada
<br> Provedení dopravního značení:
reflexní
<br> Platnost úpravy:
<br>
TRVALE
<br> Důvod:
Bezpečnost a plynulost silničního provozu <.>
Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:
<br> 1.Dopravní značky musí...

Načteno

edesky.cz/d/4411897

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lysá nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz