« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-76351/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-76351/2021
wsmmnŘamwmwwolmoowmal
<br> Ve smyslu š 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze
<br> Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IC: 00064581,DIČ:C200064581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
<br> OZNAMUJE
<br> (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění výstavky
<br> Číslo jednací Budoucí nájemce Období Výměra Lokalita MČ IČO Parcelní &.kat.území m2 1211270050 Aleš MáchaRadlická 132021- 1 a 3 Radlická 1302/76 5 74771167 49151 Smíchov 201873.Praha 5 15000 23.12.2021
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy <,>
<br> posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXX,XXXX obchodní oddělení telefon: XXX XXX XXX
<br> První den zveřejnění: 12.1.2021
<br> Obchodní odděle '
<br> a.s.Řásnovka 8,l 10 00 Praha 1,nejpozději do

Načteno

edesky.cz/d/4410588


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz