« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Mimořádné opatření – povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování, s účinností od 14. 1. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné opatření – povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 13.ledna 2021
Č.j.:MZDR 1596/2021-1/MIN/KAN
<br> MZDRX01DYWKQ
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle §
69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
<br> I <.>
<br> Všem poskytovatelům zdravotních služeb,u kterých je v souladu s Metodickým pokynem
pro očkovací kampaň (Plán provedení) zřízeno distribuční očkovací místo,velkokapacitní
očkovací místo nebo očkovací místo (dále jen „poskytovatel"),se s účinností od 14.ledna
2021 od 00:00 hod.nařizuje průběžně poskytovat při jakémkoliv příjmu a výdeji očkovací
látky proti onemocnění COVID-19,a to i jinému poskytovateli zdravotních služeb <,>
Národnímu dispečinku očkování prostřednictvím podle nastaveného systému elektronického
hlášení webové aplikace Covid Forms App (https://cfa.uzis.cz) a jejího modulu „Logistika
materiálu" informace o počtu lahviček:
<br> a) vydané očkovací látky <,>
b) očkovací látky přijatých na jeho sklad k dalšímu předání jinému poskytovateli
<br> zdravotních služeb <,>
c) očkovací látky přijatých do spotřeby vlastního distribučního očkovacího místa <,>
<br> velkokapacitního očkovacího místa nebo očkovacího místa <.>
<br> II <.>
<br> Všem poskytovatelům se s účinností od 14.ledna 2021 od 00:00 hod.nařizuje poskytovat
podle nastaveného systému elektronického hlášení průběžně při jakékoliv změně stavu
množství materiálu spojeného s očkováním proti onemocnění COVID-19 Národnímu
dispečinku očkování prostřednictvím webové aplikace Covid Forms App (https://cfa.uzis.cz)
a jejího modulu „Logistika materiálu" informace o aktuálním množství materiálu na sk...

Načteno

edesky.cz/d/4409065

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz