« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přech.úpravy provozu na PK pro vybrané nebo opakované činnosti spojené se správou, údržbou, měřením, opravami nebo výstavbou PK nebo k zajištění bezpečnosti provozu na PK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přech úpravy provozu opakované činnosti
PCR18ETRpo39875554 __ <.>
<br> KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
<br> Územní odbor Jablonec nad Nisou
<br> Uomáhaf —.chrani _ Dopravni inspektorát
<br> Č.j.: KRPL—105159/ČJ-2020—180406-02 Jablonec n.N <.>,15.12.2020
<br> Počet listů: 1 Příloha:
<br> Silnice LK Československé armády 4805/24
<br> 466 05 Jablonec nad Nisou
<br> Stanovení celoroční přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,okres Jablonec nad Nisou,silnice II.a III.třídy - vyjádření <.>
<br> Místo: okres Jablonec nad Nisou — silnice II.a III.třídy - částečné uzavírky <.>
<br> Dopravní inspektorát KŘ Policie ČR,Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou Vám na základě Vaši žádosti ze dne 09.12.2020 pod Vašim &.j.: ODS/210017 a po vyhodnocení Vašeho předloženého návrhu DlO na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,tímto zasílá:
<br> písemné vyjádření
<br> podle ustanovení 5 77 odst.2 písm.b),5 61,odst.4 a 5 124 odst.11 písm.a) a e),zákona č.361/2000 Sb.<.> O provozu na pozemních komunikacích s tímto návrhem „Dopravně inženýrského opatření“ (dále jen DlO) k přechodné ůpravě provozu na pozemních komunikacích (PK) a užití zařízení pro provozní informace pro vybrané nebo opakované činnosti spojené se správou údržbou,měřením,opravami.výstavbou PK nebo k zajištění bezpečnosti provozu na PK z našeho dopravně bezpečnostního hlediska,souhlasíme:
<br> 1.- Umístění dopravních značek a zařízení bude provedeno podle konkrétní situace a místa (obec- mimo obec) ve smyslu TP č.66,".vydání <.>
<br> 2.- Umístění dopravních značek se bude podle postupu raci kontrolovat a upravovat <.>
<br> 3.- Pracoviště bude řádně označeno dle příslušných SN a dalších legislativních norem.Bude zajištěna bezpečnost řidičů a chodců v místě provádění prací <.>
<br> 4.— Při provádění prací nesmí docházet ke znečištění povrchu průjezdné části komunikace,případně nečistoty musí být ihned odstraněny.Zachová se bezpečný průjezd nejméně jednoho jízdního
<br> směru.5.- Částečné uzavírky budou pouze v nezbytně nutné době.Uzavírka dle schématu...

Načteno

edesky.cz/d/4409062

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz