« Najít podobné dokumenty

Město Turnov - Oznámení zahájení územního řízení - Veřejné osvětlení ul. Slunečná, Turnov na pozemku parc. č. 1659/1, 3185/91, 3185/92 v k. ú. Turnov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Turnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - SU/21/176/HEM
Městský úřad Turnov
stavební úřad
<br> Antonína Dvořáka 335,511 01 Turnov
<br>
SPIS.ZN.: SÚ/6090/20/HEJ
Č.J.: SU/21/176/HEM
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Hejzdral
<br> 481 366 306
<br> m.hejzdral@mu.turnov.cz
<br> DATUM: 14.1.2021
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> MĚSTO TURNOV,IČO 276227,Antonína Dvořáka č.p.335,511 01 Turnov 1 <,>
<br> kterého zastupuje ELEKTROS,spol.s r.o <.>,IČO 15043487,Martinice v Krkonoších č.p.253 <,>
<br> Martinice v Krkonoších
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 23.12.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> veřejné osvětlení ul.Slunečná,Turnov
<br>
<br> na pozemku parc.č.1659/1,3185/91,3185/92 v katastrálním území Turnov.Uvedeným dnem bylo
<br> zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Trasa zemního kabelového vedení začíná u stávajícího stožáru SS1 na pozemku č.1659/1,dále vede
na pozemek p.č.3185/92 kde bude umístěn stožár SN 1 u severní hrany pozemku.Vedení bude
<br> pokračovat východním směrem po pozemku č.3185/92 ke stožáru SN2,SN3,SN4 (stožáry SN2 a
<br> SN4 budou umístěny na jižní hrany pozemku a trasa bude provedena překopem,nebo protlakem) <.>
<br> Od stožáru SN5 půjde vedení po severní hraně pozemku až před pozemek č.3185/91,kde uhne na
<br> jih ke stožáru SN6.Ze svorkovnice stožáru SN6 půjde jeden vývod ke stožáru SN7 a druhý ke
<br> stožáru SN8.Všechny uvedené pozemky jsou v kat.úz.Turnov.Součástí stavby je přemístění
<br> stožáru SS2 v rámci pozemku č.1659/1.Zemní vedení bude realizováno kabelem AYKY-J 4x16
<br> mm2 <.>
<br>
<br> Městský úřad Turnov,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č <.>
<br> 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení,ve
<br> kterém upouští od ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska,účastníci řízení...

Načteno

edesky.cz/d/4407094

Meta

Stavební informace   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Turnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz