« Najít podobné dokumenty

Město Turnov - Usnesení zastavení řízení - Polní cesty HPC1, HPC10, VPC2 a VPC12 Ohrazenice na pozemku parc. č. 886/1, 1107, 1138, 1158/1, 1163/1, 1220 v k. ú. Ohrazenice u Turnova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Turnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení - SU/21/172/HAI
Městský úřad Turnov
stavební úřad
<br> Antonína Dvořáka 335,511 01 Turnov
<br>
SPIS.ZN.: SÚ/3869/20/HDR
Č.J.: SU/21/172/HAI
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Hadravová
<br> 481 366 305
<br> i.hadravova@mu.turnov.cz
<br> DATUM: 13.1.2021
<br>
<br>
USNESENÍ
<br> ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Turnov,stavební úřad,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.4 písm.a)
<br> zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
<br> pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a)
<br> zákona o pozemních komunikacích,a § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),podle § 66
<br> odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> z a s t a v u j e
<br> stavební řízení zahájené dne 12.8.2020 na základě žádosti,kterou podal
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro LK,pobočka Semily,IČO 01312774 <,>
<br> Husinecká č.p.1024/11a,130 00 Praha 3-Žižkov
<br> (dále jen "stavebník"),na stavbu
<br> polní cesty HPC1,HPC10,VPC2 a VPC12 Ohrazenice
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.886/1,1107,1138,1158/1,1163/1,1220 v katastrálním území
<br> Ohrazenice u Turnova <.>
<br>
<br> Účastníci řízení,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro LK,pobočka Semily,Husinecká č.p <.>
<br> 1024/11a,130 00 Praha 3-Žižkov
<br> Obec Ohrazenice,Ohrazenice č.p.81,511 01 Turnov 1
<br> Krajská správa silnic Libereckého kraje,příspěvková organizace,České mládeže č.p.632/32 <,>
<br> Liberec VI-Rochlice,460 06 Liberec 6
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.Jelikož stavebník dne 11.1.2021 vzal svou žádost
<br> zpět a není žadatel,který by se zpětvzetím nesouhlasil,speciální stavební úřad řízení z...

Načteno

edesky.cz/d/4407093

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Turnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz