« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kočov, které se bude konat dne 20.1.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kočov, které se bude konat dne 20.1.2021
Obec Kočov,Koěov 29,348 15 Planá
<br> Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva Kočov se bude konat dne 20.1.2021 od 17 hod.v zasedací místnosti OU <.>
<br> Program:
<br> schválení programu
<br> výsledek ověření předchozího zápisu
<br> určení ověřovatelů zápisu
<br> určení zapisovatele pro rok 2021
<br> projednání Mandátní smlouvy na provozování vodovodu a
<br> kanalizace v obci Kočov
<br> 6.určení osob oprávněných k přijetí prohlášení o uzavření
<br> manželství
<br> informace kronikářky
<br> 8.seznámení ZO se stížnosti na jednání OÚ a odpověď obecního úřadu
<br> 9.odvolání Plné moci
<br> 9.různé
<br> 10.diskuze
<br> 11.závěr
<br> PHP—?“!Qt“
<br> :*
<br> V Kočově dne 13.1.2021
<br> OBEC KOČOV / KOČOV 29,Vyvěšeno dne: 13.1.2021 348 15 PLANA __
<br> Sejmuto dne: 20.1.2021

Načteno

edesky.cz/d/4406659

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz