« Najít podobné dokumenty

Obec Mutěnín - Záměr prodeje části pozemku p.č. 1561/8 v k.ú. Mutěnín.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mutěnín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje části pozemku p.č. 1561/8 v k.ú. Mutěnín. (627.56 kB)
OBEC MUTĚNÍN 000000000,0450000050000
<br> E-MAIL: mutenin tiscali.cz,TEL: +420 379 496 257,MOBIL: +420 602 236 809 <,>
<br> IČO : 00572560,ÚČET : 24725321 [ 0100
<br> Oznamuje na základě ustanovení 539 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.V platném znění
<br> Záměr prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce
<br> Zájemci se mohou vyjádřit a předložit své nabídky <.>
<br> Záměr prodeje byl schválen usnesením obecm'ho zastupitelstva obce Mutěnín Ad.9,ze dne 17.12.2020 <.>
<br> Předmětem prodeje je část pozemkové parcely (cca 150 m2) p.č.1561/8 celkové výměře 1152 m2,v k.ú.Mutěnin,druh pozemku: ostatní plocha,ve vlastnictví obce Mutěnín <.>
<br> XXXXXXX XXXXX starosta Mutěnina
<br> Vyvěšeno dne: XX.X.2021
<br> Sejmuto dne:
<br> 11.1.2021 Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí
<br> Informace o pozemku
<br> Parcelní číslo: MD) Obec: Mutěnín [%]? Katastrální území: Mutěnín [M] Číslo LV: l Výměra [m2]: 1152 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí Mapový list: \ Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě Způsob využití: ostatní komunikace Druh pozemku: ostatní plocha
<br> Vlastníci,jiní oprávnění
<br> Obec Mutěnín,č.p.60,34525 Mutěnín
<br> Způsob ochrany nemovitosti
<br> Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany <.>
<br> Seznam BPEJ
<br> Parcela nemá evidované BPFJ <.>
<br> Omezení vlastnického práva
<br> Věcné břemeno zřizování a provozování vedení
<br> Jiné zápisy Nejsou evidovány Žádnéjiné zápisy <.>
<br> ::1 ;“ -í'i;"'f_" i" * “ap-r '.:._ fr—zr“ f:“g- * -.;
<br> Nemovitostje v územním obvodu,kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Plzeňskv kral <.>
<br> Katastrální pracoviště Domažlicelj
<br> Zobrazené údaje mají informativní charakter.Platnost XXX k XX.XX.XXXX XX:XX <.>
<br> © 2004 - 2021 Český úřad zeměměřický a katastrálním"
<br> Verze aplikace 6.0.5 build 6
<br> httpszllnahlizenidokn.ouzk.czIZobrazObjekt.aspx?enorypted=RQqYu0QeFHypVIth1 zJQDGTGerSNquUvOZOOawFBTSlwemngquib-htP5Fvll.<.>.111
<br> 11.1.2021 Publikace dat...

Načteno

edesky.cz/d/4406612


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mutěnín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz