« Najít podobné dokumenty

Obec Mutěnín - Záměr prodeje části pozemku p.č. 103/1 v k.ú. Starý Kramolín.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mutěnín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje části pozemku p.č. 103/1 v k.ú. Starý Kramolín. (609.77 kB)
OBEC MUTĚNÍN MUTĚNÍN 60,345 25 HOSTOUN
<br> E-MAJL : mutenin usedla,TEL: +420 379 496 257,MOBIL : +420 602 236 809 <,>
<br> IČO : 00572560,ÚČET : 24725321 ] 0100
<br> Oznamuje na základě ustanovení 5539 odst.1 zákona č.128 / 2000 Sb.v platném znění
<br> Záměr prodat nemovitý majetek i ve vlastnictví obce
<br> Zájemci se mohou vyjádřit & předložit své nabídky <.>
<br> Záměr prodeje byl schválen usnesením obecního zastupitelstva obce Mutěnín Ad.10,ze dne 17.12.2020 <.>
<br> Předmětem prodeje je část pozemkové parcely (cca 150 m2) p.č.103/1 o celkové výměře 1230 m2,v k.ú.Starý Kramolín,druh pozemku: ostatní plocha,ve Vlastnictví obce Mutěnín <.>
<br> XXXXXXX XXXXX starosta Mutěnína
<br> Vyvěšeno dne: XX.X.2021
<br> Sejmuto dne:
<br> 11.1.2021 Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí
<br> Informace o pozemku
<br> Parcelní číslo: MU
<br> Obec: Mutěnín [553999] 3
<br> Katastrální území: M Kramolín [M]
<br> Číslo LV: ;;
<br> Výměra imp-]: 1230
<br> Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí Mapový list:
<br> Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě Způsob využiti: ostatni komunikace
<br> Druh pozemku: ostatní plocha
<br> Vlastníci,jiní oprávnění
<br> _,a.<.>.<.>,<.>,-.<.> V,„
<br> Obec Mutěnín,Č.p.60,34525 Mutěnín
<br> Způsob ochrany nemovitostí
<br> Nejsou evidovány Žádné způsoby ochrany <.>
<br> Seznam BPEJ
<br> Parcela nemá evidované BPEJ <.>
<br> Omezení vlastnického práva
<br> Nejsou evidována žádná omezení <.>
<br> Jiné zápisy
<br> Změna výměr obnovou operátu
<br> rn
<br> Nemovitostje v územním obvodu,kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Plzeňský krai„ Katastrální pracoviště Domažliceď
<br> Zobrazené údaje mají informativní charakter.Platnost XXX k XX.XX.XXXX XX:XX <.>
<br> © 2004 - 2021 Český úřad zeměměřický a katastrálnicř.Verze aplikace 6.0.5 build 6
<br> httpszllnahlizemdokn.cuzk.czíZObrazObjekt.aspx?encrypted=IZbGSSpVRsGLjpSARIbHvquKN1N2mFH8G4YFs4hoDSWCCxMDchsU KkaOubl.<.>.1M
<br> 11.1.2021 Publikace...

Načteno

edesky.cz/d/4406611


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mutěnín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz