« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení zahájení řízení o zařazení pozemích komunikací do kategorie místních komunikací a jejich tříd

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5/2021/PŘ/4
Vinohrad
<br> Pod sklepem
<br> Pod cestou
<br> Opleta
<br> P <.>
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 9
<br> 0
<br> 1
<br> 3c
<br> 3
<br> c
<br> 5c
<br> 2
<br> c
<br> 1
<br> c
<br> 1
<br> c
<br> 7
c
<br> 4
<br> c
<br> 8
<br> c
<br> 6
<br> c
<br> 2
<br> d
<br> 1
<br> d
<br> 3
<br> d
<br> 4
d
<br> 5d
<br> 7
d
<br> 8
<br> d
<br> 9
<br> d
<br> 1
b
<br> 1
<br> b
<br> 1
<br> b
<br> 1
<br> b
<br> I
I
I
/
4
<br> 9
<br> 0
<br> 1
<br> P1
<br> 6
<br> d
<br> 3
<br> u
<br> 4
u
<br> 1
<br> u
<br> 2
<br> u
<br> INVESTOR:
<br> KRAJ:
<br> KONTROLOVAL:VYPRACOVAL:
<br> DATUM:
<br> ing.Michal MAJERing.Michal MAJERing.XXXXXX XXXXX
<br> PASPORT
<br> XX / XXXX
<br> 10 A4
<br> 1:2 000
<br> MA02452
<br> B
<br> 001
<br> PASPORT
<br> KRAJ:
<br> OBEC:
<br> tel.: 581 288 175,603 959 458
<br> SILNICE
<br> PROPUSTEK
<br> 1a
<br> 6b
<br> 9c
<br> 15d
<br> 6u
<br> MO1
<br> P1
<br> OBEC
5/2021/PŘ/3
Vinohrad
<br> Pod sklepem
<br> Pod cestou
<br> Opleta
<br> P <.>
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 9
<br> 0
<br> 1
<br> 3c
<br> 3
<br> c
<br> 5c
<br> 2
<br> c
<br> 1
<br> c
<br> 1
<br> c
<br> 7
c
<br> 4
<br> c
<br> 8
<br> c
<br> 6
<br> c
<br> 2
<br> d
<br> 1
<br> d
<br> 3
<br> d
<br> 4
d
<br> 5d
<br> 7
d
<br> 8
<br> d
<br> 9
<br> d
<br> 1
b
<br> 1
<br> b
<br> 1
<br> b
<br> 1
<br> b
<br> I
I
I
/
4
<br> 9
<br> 0
<br> 1
<br> P1
<br> 6
<br> d
<br> 3
<br> u
<br> 4
u
<br> 1
<br> u
<br> 2
<br> u
<br> INVESTOR:
<br> KRAJ:
<br> KONTROLOVAL:VYPRACOVAL:
<br> DATUM:
<br> ing.Michal MAJERing.Michal MAJERing.XXXXXX XXXXX
<br> PASPORT
<br> XX / XXXX
<br> 10 A4
<br> 1:2 000
<br> MA02452
<br> B
<br> 001
<br> PASPORT
<br> KRAJ:
<br> OBEC:
<br> tel.: 581 288 175,603 959 458
<br> SILNICE
<br> PROPUSTEK
<br> 1a
<br> 6b
<br> 9c
<br> 15d
<br> 6u
<br> MO1
<br> P1
<br> OBEC
5/2021/PŘ/2
II.Kraj: Číslo:
<br> III.Okres:
<br> IV.Obec:
<br> těžké střední lehké komun.vozovky silnici MK
<br> bm bm bm bm bm bm bm bm bm m m bm bm bm bm m2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
<br> 1b od zastávky přes náves k lesu 846 846 3,1,-5,7 263
<br> 846 846 263
<br> Přerov
<br> SEZNAM KOMUNIKACÍ Přestavlky
<br> Ze sl.3-9
v území
nezasta-
věném
<br> Průměrná šířka
Chodníky
<br> PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
<br> T
ří
<br> da
<br> Olomoucký
<br> MK
<br> II.tř.celkem
<br> V Přerově,duben 2019,aktualizace prosinec 2020
………………………………………… <.>
<br> podpis zpracovatele
<br> Schody
Pro-
<br> stranstvíDlažba Beton
Živičné
<br> Štěrkové
Nezpev-
<br> něné
Celkem
<br> samo-
stané
<br> příslušné k
Číslo
(řad.)
MK
<br> Pojmenování
(druh)
<br> místní komunikace
<br> Délky komunikací podle tříd a druhů vozovek
<br>
<br> II.Kraj: Číslo:
<br> III.Okres:
<br> IV.Obec:
<br> těžké střední lehké komun.vozovky silnici MK
<br> bm bm bm bm bm bm bm bm bm m m bm bm bm bm m2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
<br> 1c k vepřínu po prádlo 300 160 460 2,4 - 4,0
<br> 2c pod stolárnou 65 65 3,5
<br> 3c za humny k balášovému 280 335 615 3,3 - 4,3
<br> 4c od prádla k lesu 170 63 233 3,2 - 3,6
<br> 5c pod kulturním domem k remízce 22 470 492 2,6
<br> 6c nad zlámalovým 167 167 2,2
<br> 7c u staré hasičské zbrojnice 78 78 3,7
<br> 8c u javorového 56 56 2,2
<br> 915 279 972 2 166
<br> samo-
stané
<br> příslušné k Schody
Číslo
(řad.)
MK
<br> Pojmenování
(druh)
<br> místní komunikace
<br> Délky komunikací podle tříd a druhů vozovek
<br> Dlažba Beton
Živičné
<br> Štěrkové
Nezpev-
<br> něné
Celkem
<br> V Přerově,duben 2019,aktualizace prosinec 2020
………………………………………… <.>
<br> podpis zpracovatele
<br> MKPASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
SEZNAM KOMUNIKACÍ
<br> Olomoucký
<br> Přerov
<br> Přestavlky
<br> Pro-
stranství
<br> III.tř.celkem
<br> T
ří
<br> da
<br> Ze sl.3-9
v území
nezasta-
věném
<br> Průměrná šířka
Chodníky
<br>
<br> II.Kraj: Číslo:
<br> III.Okres:
<br> IV.Obec:
<br> těžké střední lehké kom...
5/2021/PŘ/1
Obecní úřad Přestavlky Přestavlky č.p.109 750 02 Přerov
<br> Přestavlky: 14.1.2021 Č.j.: 12/2021/Př
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZAŘAZENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ DO KATEGORIE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A JEJICH TŘÍD
<br> Dne 13.1.2021 podala Obec Přestavlky,IČ: 00636495,se sídlem Přestavlky č.p.109,750 02 Přerov,žádost o zařazení pozemních komunikací v obci Přestavlky do kategorie místních komunikací a jejich tříd <.>
<br> Obecní úřad Přestavlky,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle 5 40 odst.5 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),oznamuje,že dnem podání žádosti Obce Přestavlky bylo zahájeno správní řízení ve věci zařazení pozemních komunikací v obci Přestavlky do kategorie místních komunikací a jejich zatřídění <.>
<br> S ohledem na skutečnost,že v daném případě se jedná o řízení s velkým počtem účastníků ve smyslu ust.5 144 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,o správním řízení,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),silniční správní úřad oznamuje zahájení předmětného správního řízení veřejnou vyhláškou <.>
<br> Účastníkem tohoto řízení podle 5 27 odst.1 je vlastník místních komunikací,tj.Obec Přestavlky.Účastníky řízení podle 5 27 odst.2 správního řádu jsou též další dotčené osoby,pokud mohou být rozhodnutím ve věci přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech <.>
<br> Obecní úřad Přestavlky,jako příslušný silniční správní úřad,oznamuje podle 5 47 odst.1 správního řádu zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací v obci Přestavlky do kategorie místních komunikací a jejich tříd a vyzývá účastníky řízení,aby své námitky uplatnili do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.(Doručením je ve smyslu ust._? 25 správního řádu považován patnáctý den po vyvěšení této písemnosti na úřední desce Obecního úřadu Přestavlky) <.>
<br> Součástí tohoto oznámení je je Obcí Přestavlky navrhovaná textová a grafická část pasportu ...

Načteno

edesky.cz/d/4406606

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz