« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-76304/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-76304/2021
Hlavní město Praha
<br> Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:C200064581 zastoupené Technickvou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Rásnovka 8/770,1 10 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 33 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze
<br> (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístěni pevných stánků & mobilního stánku
<br> Číslojednací Budoucí nájemce Období Výměra Lokalita MČ IČO Parcelníč.kat.území m2
<br> 1/21/1240/060 XXXXX XXXXXX,XX.XX.— X Olbrachtova X XXXXXXXX 3201/1 Krč pevný K vodárně 451,31.12.2021
<br> Čerčany,257 22 1/21/1240/061 VáclavJaneček,01.02.— 6 Na Petřinách 6 88033848 668 Veleslavín mobilní Cafourkova 27.12.2021 302/42
<br> 521/3,Praha 8 <,>
<br> 181 00 1/21/1240/062 XXX XXXXX XX.XX.— XX Novodvorská X XXXXXXXX XXXX/XXX Braník pevný Huang,Vídeňská 31.12_,2021
<br> 29,Vestec,252
<br> 50
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 8,1 10 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXXX,XXXX Obchodní oddělení telefon: XXX XXX XXX
<br> První den zveřejnění: 08.01.2021 Poslední den zveřejnění: 23.01.2021
<br> Hr0_1240_21_012
<br> TECH.SPRAVA Komummci Řásnovka 770/8,110 00 PRAHA 1
<br> hl.m.PRAHY,a.s <.>
<br> 124
<br>.<.>.<.> (ZŽĚ'LĚ/f'f.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Obchodní oddělení

Načteno

edesky.cz/d/4406445


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz