« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Návrh programu jednání 23. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, které se koná dne 21. 1. 2021 OVO-76341/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh programu jednání 23. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, které se koná dne 21. 1. 2021 OVO-76341/2021
1
<br> N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í
<br>
23.zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy <,>
které se koná dne 21.1.2021 od 8,30 hod <.>
<br> (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 22.1.2021)
<br>
<br> Pravidelný bod v pevném čase 12,30 – 13,15
Návrhy,připomínky a podněty občanů hl.m.Prahy
<br>
<br>
Pravidelný bod v pevném čase 13,15 – 14,00
Dotazy,připomínky a podněty členů ZHMP
<br>
<br>
1 Z-8963 k návrhu změny ÚP a jejímu vydání - Z 2933 (fáze „návrh“ +
„OOP“,vlna CVZ V)
<br>
I.náměstek primátora
Hlaváček
<br> R-38978
11.1.21
<br> 2 Z-8965 k návrhu změny/úpravy ÚP a jejího vydání - U 1353 (fáze „návrh“
+ „OOP“,vlna 05 úprav)
<br>
I.náměstek primátora
Hlaváček
<br> R-38982
11.1.21
<br> 3 Z-8966 k návrhu změny/úpravy ÚP a jejího vydání - U 1368 (fáze „návrh“
+ „OOP“,vlna 07 úprav)
<br>
I.náměstek primátora
Hlaváček
<br> R-38983
11.1.21
<br> 4 Z-8975 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z 3351 a Z 3362 (fáze
"návrh" + "OOP",vlna 19)
<br>
I.náměstek primátora
Hlaváček
<br> R-39003
11.1.21
<br> 5 Z-8979 k návrhu změny ÚP a jejího vydání – Z 2748 (fáze "návrh" +
"OOP",vlna CVZ III)
<br>
I.náměstek primátora
Hlaváček
<br> R-39022
11.1.21
<br> 6 Z-8988 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z 3212,Z 3279 a Z 3280
(fáze "návrh" + "OOP",vlna 17)
<br>
I.náměstek primátora
Hlaváček
<br> R-39044
11.1.21
<br> 7 Z-8992 k návrhům změn ÚP – Z 3275 a Z 3277 (fáze „návrh“ + „OOP“ <,>
vlna 17)
<br>
I.náměstek primátora
Hlaváček
<br> R-39051
11.1.21
<br> 8 Z-8852 k zamítnutí návrhu změny ÚP - Z 3072 (fáze "návrh",vlna 10)
<br>
<br> I.náměstek primátora
Hlaváček
<br> R-38523
11.1.21
<br> 9 Z-8443 k návrhu na pořízení změny ÚP - 541/2019 (fáze "podnět",vlna
26)
<br>
I.náměstek primátora
Hlaváček
<br> R-37143
11.1.21
<br> 10 Z-8903 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru OCP MHMP
v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2021 a poskytnutí
účelové jednorázové neinvestiční dotace pro MČ Praha 12,MČ
Praha 16 a MČ Praha 20 na provozování sběrného dvora
<br>
nám...

Načteno

edesky.cz/d/4406431

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz