« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - č. parc. 2313/24, k. ú. Nové Město, NN 482 u SVO 102970, Praha 1 TSK-76319/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č. parc. 2313/24, k. ú. Nové Město, NN 482 u SVO 102970, Praha 1 TSK-76319/2021
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Prahal,IČ: 00064581,DIČ CZ00064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR VYPÚJČIT
<br> část komunikace NN 482 u SVO 102970,Praha 1 za účelem tří vyhrazených parkovacích stání (37,5 m2) pro
<br> budoucí vypůjčitel: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Kongresová 1666/2,Praha 4
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 8,110 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX XXXXXX,XXXX Oddělení obchodní telefon: XXX XXX XXX,fax:
<br> První den zveřejnění: 9.1.2021 Poslední den zveřejnění: 24.1.2021
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Renáta Uibleinova' referent obchodního oddělení
<br> TECH.SPRÁVA KQMUNIKACÍ hl m.PRAHY
<br> Řásnovka 770/84 3110 00 PRAPA 1
<br> 9073620492,parc.č.2313/24,k.ú.Nové Město,Praha 1

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz