« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - prodloužení výpůjční smlouvy, p.č. 1285/30, k.ú. Troja, 160 m2, odběrné místo Covid 19 TSK-76323/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

prodloužení výpůjční smlouvy, p.č. 1285/30, k.ú. Troja, 160 m2, odběrné místo Covid 19 TSK-76323/2021
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZ00064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR PÚJČIT
<br> Část komunikace za účelem umístění odběrného místa — stan (Covid 19)
<br> lokalita: parc.č.1285/30,v obci Praha 8,k.ú.Troja období: na dobu určitou výměra: 160 m2
<br> budoucí vypůj čitel:
<br> MČ Praha 8,Zenklova 1/35,Praha s _ Libeň,PSČ: 180 48
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 8,110 00,Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXXX,XXXX Oddělení dopravy v klidu telefon: XXX XXX XXX
<br> První den zveřejnění: 09.01.2021
<br> / __ O—AUNWACÍ :; 13.5 <.>,0 OPRAHM
<br> Poslední den zveřejnění: 24.01.2021
<br> O
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Otisk razítka a podpis

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz