« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - převod části pozemků parc. č. 491/30 a parc. č. 43/1 v k. ú. Veleslavín HOM-76239/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

převod části pozemků parc. č. 491/30 a parc. č. 43/1 v k. ú. Veleslavín HOM-76239/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Ostatní
<br> převod části pozemků parc.č.491/30 a parc.č.43/1 ( dle GP oddělené a nově označené jako
parc.č.491/141 o výměře 97 m2 a parc.č.43/3 o výměře 20 m2) vše v k.ú.Veleslavín na
základě uznání vlastnického práva fyzické osobě,z titulu vydržení pozemku souhlasným
prohlášením dle vyhl.357/2013 Sb <.>
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXX XXXXXXXXXX
odbor hospodaření s
majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-76239/2021
Zveřejněno od: 08.01.2021 do: 08.04.2021
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/4406425

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz