« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru gynekologie a porodnictví pro území hl. m. Prahy ZDR-76278/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru gynekologie a porodnictví pro území hl. m. Prahy ZDR-76278/2021
Sp.zn.: S-MHMP 1963413/2020
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor zdravotnictví
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V y h l a š u j e
<br>
dle ust.§ 47 odst.1 zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
v ý b ě r o v é ř í z e n í
<br> na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb
v oboru gynekologie a porodnictví pro území hlavního města Prahy <.>
<br>
Lhůta,v níž by uchazeč měl být schopen splnit předpoklady pro poskytování zdravotních
služeb,jež jsou předmětem výběrového řízení: 18.05.2021
<br>
Uchazeči,jehož přihláška má formální nedostatky,které uchazeč neodstraní ve lhůtě
stanovené vyhlašovatelem,vrátí vyhlašovatel přihlášku s uvedením důvodů (§ 50 odst.2 cit <.>
zákona) <.>
<br>
Písemné přihlášky* uchazeče je nutno podat do 18.02.2021 odboru zdravotnictví MHMP <,>
podatelna Jungmannova 35/29,Praha 1 <.>
<br>
Mgr.XXXXXX XXXXX,v.r <.>
ředitel odboru zdravotnictví
Magistrátu hlavního města Prahy
<br> * Přihlášky včetně požadovaných příloh je nutné dodat v kopiích pro všechny zdravotní
pojišťovny,se kterými bude požadováno uzavření smlouvy o poskytování a úhradě
hrazených služeb,pro zástupce příslušné profesní organizace a odborníka pro druh
zdravotní péče,která má být uchazečem poskytována <.>
<br>
<br> V Praze dne 08.01.2021
<br> Vyvěšeno: 08.01.2021
Sejmuto: 18.02.2021
<br> Vyřizuje: Bc.Věra Dřevová
<br>
<br>
Mgr.XXXXXX XXXXX,v.r <.>
V Praze dne XX.01.2021
Vyvěšeno: 08.01.2021

Načteno

edesky.cz/d/4406422

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz