« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - SSZ 7142 DZ PKD-76346/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SSZ 7142 DZ PKD-76346/2021
PRA HA
PRA GUE
PRA GA
PRA G
<br> 114
<br> HLAVN[ MESTO PRAHA
MAGISTRAT HLAVN[HO MESTA PRAHY
Odbor pozemnich komunikaci a drah
Oddeleni silnicniho spravniho uradu
<br> 11111111111111111111111111111111111111~111111111111111~ 1111111~1111
<br> Vas dopis zn./ze dne:
6240/091 0/20MI a 6240/0719/20MI
c.j.:
MHMP 1961098/2020
Sp.zn.:
S-MHMP 1753900/2020
<br> Opatreni obecne povahy
<br> •
Eltodo,a.s <.>
Novodvorska 1 01 0/14
14200 Praha 4
<br> Vyrizuje/tel.:
<br> lng.XXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
Pocet listu/priloh: XXX
Datum:
28.12.2020
<br> MHMPXPF A294E
<br> •
<br> Magistrat hi.m.Prahy,odbor pozemnich komunikaci a drah,jako prislusny silnicni
spravni urad die ust.§ 124 odst.6 zakona c.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnich
komunikacich a 0 zmene nekter}lch zakonu,ve zneni pozdejsich predpisu,(dale jen "
zakon 0 provozu na pozemnich komunikacich") a podle ust.§ 171 a § 173 zakona c <.>
500/2004 Sb <.>,spravni Fad,ve zneni pozdejsich predpisu,na zaklade posouzeni
zadosti 0 dopravniho znaceni,podane dne 18.11.2020,a po pisemnem vyjadreni
Policie CR,Krajskeho reditelstvi policie hi.m.Prahy,odboru sluzby dopravni policie c.j <.>
KRPA-226270-3/CJ-2020-0000DZ ze dne 16.09.2020 a c.j.KRPA-226270-5/CJ-2020-
0000DZ ze dne 03.12.2020 a po projednani s UMC Praha 7,odborem dopravy ze dne
20.11.2020
<br> vydava
<br> podle ust.§ 77 odst.1 pism.c) a d),§ 78 zakona c.361/2000 Sb.o provozu na
pozemnich komunikacich a vyhlasky c.294/2015 Sb <.>,kterou se provadeji pravidla
provozu na pozemnich komunikacich
<br> opatreni obecne povahy-
stanoveni prechodne upravy provozu na pozemnich komunikacich -
<br> svetelnych signalu a dopravniho znaceni
<br> SSZ 7.142 Plynarni- Komunardu (Ortenovo namesti)
<br> spocivajici v umisteni svetelnych signalu a dopravniho znaceni a zarizeni v rozsahu
vyse uvedeneho SSZ,die situace svetelnych signalu z 11/2020 (2020 11 20) a die
situace dopravniho znaceni z 12/2020 (k6d 2020 12 10) zpracovanych ELTODO a.s.<,>
ktere je nedilnou soucasti tohoto stanoveni,za nize u...

Načteno

edesky.cz/d/4406405

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz