« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Malostranské náměstí - svoz objemného odpadu PKD-76357/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Malostranské náměstí - svoz objemného odpadu PKD-76357/2021
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAHHTHAT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ||||l||||IIHIlllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllll Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPFBZTJ1 Oddělení silničního správního úřadu <.>
<br> Městská část Praha 1
<br> Uřad městské části Praha 1
<br> Odbor péče o veřejný prostor
<br> Vodičkova 681/18
<br> 11000 Praha 1
<br> IC: 00063410
<br> <.>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXX XXXXXX,Ing.Č.j.: XXXXXXXXX XVH—IN[P-XXXXX/XXXX/OX/Vo Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 1911018/2020PKD 11.1.2021
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel a výzva k uplatnění
<br> námitek <.>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný silniční správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“) zahájil dne 11.1.2021 na základě žádosti Městské část Praha 1,IČ: 00063410 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust.% 171 a násl.& 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“),podle ust.& 19a zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích vplatném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,vydává návrh opatření obecné povahy pro
<br> Umístění kontejnerů pro svoz objemného odpadu od obyvatel MČ Praha 1
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel na místní komunikaci:
<br> Malostranské náměstí — před objektem č.259/12
<br> vPraze 1,na které je z důvodu umístění kontejnerů pro svoz objemného odpadu dočasně zakázáno zastavení silničních vozidel a to v termínech uvedených na dopravních značkách (26.3.2021 a 28.5.2021 vždy od 13:00 hod.do 18:00 hod.),za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Dopravní značky musí být v reflexním p...

Načteno

edesky.cz/d/4406375

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz